Blog

Καλλιτέχνες του Zoom (;) (Συλλογικό κείμενο σπουδαστριών/ών ΚΣΟΤ, ΚΘΒΕ, Εθνικού Θεάτρου, ΔΗΠΕΘΕ Πάτρας)

Μέσα στη συνθήκη της πανδημίας, το φαινόμενο των επαναλαμβανόμενων lockdown τείνει να αποτελέσει κομμάτι της καθημερινής ζωής. Το πλαίσιο αυτό στάθηκε αφορμή να αναδειχθούν όλες οι συσσωρευμένες προβληματικές που αφορούν τον κλάδο του πολιτισμού εν γένει, τόσο στον επαγγελματικό τομέα, όσο και στον τομέα της καλλιτεχνικής εκπαίδευσης. Κάτω από τις δεδομένες συνθήκες, οι καλλιτεχνικές σχολές παραστατικών τεχνών βρίσκονται αντιμέτωπες με την διαδικασία της τηλεκπαίδευσης εδώ και δύο μήνες εντός του τρέχοντος σπουδαστικού έτους.

Πιο συγκεκριμένα, αυτή την στιγμή γίνεται μια προσπάθεια να υλοποιηθούν μέσω υπολογιστή προγράμματα σπουδών που, σε κανονικές συνθήκες, περιλαμβάνουν κατά μέσο όρο εννιά ώρες ημερησίως. Προκειμένου το παραπάνω πλαίσιο να γίνει λειτουργικό, οι ώρες αυτές μειώθηκαν και τα προγράμματα αναπροσαρμόστηκαν, αφήνοντας τον κύριο όγκο των σπουδών μας ελλιπή. Ενώ καταβάλλεται μεγάλη προσπάθεια από τις διδάσκουσες/οντες για την λειτουργικότητα, ειδικά των πρακτικών μαθημάτων, οποιαδήποτε απόπειρα αναπροσαρμογής τους δεν δύναται να τελεσφορήσει μέσα στο δεδομένο πλαίσιο, καθώς τα μαθήματα αυτά βασίζονται στην βιωματική εμπειρία και απαιτούν την φυσική παρουσία σωμάτων σε έναν κοινό χώρο.

Ιδιαίτερα, τα μαθήματα χορού, κίνησης, υποκριτικής, σκηνοθεσίας, φωνής και αγωγής λόγου, που αποτελούν και τον βασικό κορμό των μαθημάτων του εκάστοτε προγράμματος σπουδών, αδυνατούν να πραγματοποιηθούν ουσιαστικά. Συγκεκριμένα, το περιβάλλον που είναι αναγκαίο για την πραγμάτωση τους είναι οι κατάλληλα διαμορφωμένες αίθουσες με τις απαιτούμενες υλικοτεχνικές υποδομές, όπως: συγκεκριμένα πατώματα, καθρέφτες, κατάλληλη ακουστική κ.λπ. Η φύση των μαθημάτων σκηνοθεσίας δε, ακυρώνεται εντελώς, από τη στιγμή που δεν υπάρχει δια ζώσης συνεργασία με ηθοποιούς. Σε όλα αυτά συμπεριλαμβάνεται κι η απουσία της ομαδικής λειτουργίας του συνόλου, που ενυπάρχει στην φύση αυτών των επαγγελμάτων, όσο και η διά ζώσης επίβλεψη των αρμόδιων καθηγητριών/ών για την ασφάλεια των σωμάτων και των φωνών των σπουδαστριών/ών, αλλά και για την ουσιαστική εξέλιξη της εκπαιδευτικής διαδικασίας.

Τους τελευταίους δύο μήνες, η συνθήκη μέσα στην οποία καλούμαστε να ανταποκριθούμε, ειδικά για τα εν λόγω μαθήματα, δεν έχει καμία σχέση με τις απαραίτητες συνθήκες που προαναφέρθηκαν. Στο διάστημα αυτό, το σύνολο των σπουδαστριών/ών πραγματοποιεί αυτά τα μαθήματα στους χώρους που διαθέτει ο καθένας στο σπίτι του, ανάλογα φυσικά και με τις δυνατότητες τους.

Έτσι, για ένα ακόμα δίμηνο, βρεθήκαμε να κάνουμε μαθήματα χορού, υποκριτικής και σκηνοθεσίας σε κουζίνες, υπνοδωμάτια και σαλόνια, με συγγενείς να συνυπάρχουν στους ίδιους αυτούς χώρους. Η έλλειψη κατάλληλου χώρου, πέραν του πρακτικού ζητήματος που θέτει, δημιουργεί και ζήτημα  επικινδυνότητας για τα σώματα των σπουδαστριών/ών. Μέσα σε αυτό, έρχονται να προστεθούν και τα τεχνικά προβλήματα που προκύπτουν, ιδιαίτερα σε περιπτώσεις που σε ένα σπίτι εργάζονται ταυτόχρονα παραπάνω από ένας. Δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις σπουδαστριών/ών που δεν έχουν τα υλικοτεχνικά μέσα που απαιτούνται (σταθερή σύνδεση διαδικτύου, φορητούς ή σταθερούς υπολογιστές διαρκώς διαθέσιμους κ.λπ.). Κάπου εκεί αρχίζει να δημιουργείται μια συνθήκη μάθησης πολλών ταχυτήτων ανάλογα με τις οικονομικές και υλικοτεχνικές δυνατότητες της/του καθεμιάς/ενός.

Η συνθήκη αυτή, που προτάθηκε ως προσωρινή, τείνει να κανονικοποιηθεί. Η αρχική διευκρίνιση που είχαμε λάβει σχετικά με την τηλεκπαίδευση, περιοριζόταν στην χρήση της ως μια προσωρινή εναλλακτική λύση προκειμένου να διατηρήσουμε επαφή με το αντικείμενο σπουδών μας, μέχρι να βρεθεί ένας τρόπος να επιστρέψουμε στα διά ζώσης μαθήματα.

Δύο μήνες μετά, χωρίς να έχουμε λάβει καμία επίσημη ενημέρωση από το Υπουργείο Πολιτισμού στο οποίο υπαγόμαστε, το σύνολο των μαθημάτων συνεχίζεται διαδικτυακά, χωρίς να γνωρίζουμε αν αυτό αποτελεί διδακτέα ύλη ή «επαφή» με το αντικείμενο, αν αυτά τα μαθήματα θα αναπληρωθούν και σε ποιο χρόνο και πότε προβλέπεται να επιστρέψουμε στις αίθουσες. Ο προβληματισμός μας εντείνεται λαμβάνοντας υπ’ όψιν την εμπειρία του προηγούμενου lockdown και του ελλείμματος που αποτυπώθηκε στην εκπαίδευση μας το σπουδαστικό έτος που πέρασε.

Η προσπάθεια να καλυφθεί το κενό που δημιουργήθηκε δεν υπήρξε συντονισμένη στο σύνολο των σχολών, καθώς κάποιες σχολές λειτούργησαν μέχρι τα μέσα του καλοκαιριού, ενώ άλλες όχι. Η ολοκλήρωση του σπουδαστικού έτους έγινε βεβιασμένα, για να καλυφθεί η ύλη μέσα σε πολύ περιορισμένο χρόνο, κάτι που δείχνει πως οι ώρες διδασκαλίας μέσω διαδικτύου λογίζονταν ως διδαχθείσες. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα την τυπική ολοκλήρωση του διδακτικού έτους, αλλά όχι ταυτόχρονα και την ουσιαστική, σε ό, τι αφορά την ποιότητα των σπουδών.

Ο προβληματισμός μας εντείνεται περισσότερο, με την κυβερνητική απόφαση – μέσω της Κ.Υ.Α. – με τίτλο «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορονοϊούCOVID-19», Φ.Ε.Κ. 4899/Β/06.11.2020, άρθρο 1, έκτακτο μέτρο 15, με βάση την οποία επιτρέπονται οι πρόβες, τα τηλεοπτικά και κινηματογραφικά γυρίσματα και οι ηχογραφήσεις. Λαμβάνοντας υπ’ όψιν πως τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των καλλιτεχνικών προβών είναι πανομοιότυπα με αυτά των καλλιτεχνικών μαθημάτων, εντοπίζουμε μια παράλειψη σε ό,τι αφορά τις σχολές μας και θεωρούμε πως θα μπορούσαμε να επαναλειτουργήσουμε μέσα στο υφιστάμενο πλαίσιο.

Παρατηρούμε ότι διανύουμε μια περίοδο κατά την οποία η κρατική μέριμνα είναι προκλητικά δυσανάλογη των κοινωνικών αναγκών. Υποβαθμίζονται συστηματικά αυτονόητα αγαθά, όπως η ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, τα εργασιακά δικαιώματα και όλο το φάσμα της εκπαίδευσης. Μας είναι φανερό πως όλα αυτά οδηγούν με μαθηματική ακρίβεια στην συνολική φτωχοποίηση και εξαθλίωση της κοινωνίας μας. Αναδύεται το ερώτημα: Τι είδους άνθρωποι θέλουμε να είμαστε και τι είδους κοινωνική παρέμβαση θέλουμε να έχουμε; Έτσι ως άνθρωποι, ως σπουδαστές, και πόσο μάλλον ως μελλοντικοί επαγγελματίες αναρωτιόμαστε και ανησυχούμε για το ποια είναι η θέση μας σε αυτή την νέα τάξη πραγμάτων. Και πιο συγκεκριμένα, αναρωτιόμαστε αν το κράτος, καθώς επίσης και το σύνολο της κοινωνίας, θεωρεί επαρκή την εκπαίδευση και την επαγγελματική μας κατάρτιση μέσω τηλεκπαίδευσης. Από την στιγμή που το υπουργείο, δίχως να αναλαμβάνει τις ευθύνες του απέναντι μας, επιτρέπει μετριοπαθώς την συνέχιση των σπουδών μας με την μορφή της τηλεκπαίδευσης, προκύπτει αβίαστα το εξής ερώτημα: Τι είδους καλλιτέχνες γεννά αυτή η διαδικασία; Εμείς αρνούμαστε να γίνουμε οι καλλιτέχνες του Zoom. Και τούτο, διότι μας είναι πασιφανής η συγκεκριμένη συνθήκη ως προθάλαμος μιας νέας υποτιμημένης καλλιτεχνικής και κοινωνικής πραγματικότητας. Δηλωτικό κομμάτι αυτής της νέας πραγματικότητας είναι το κλείσιμο των θεάτρων και οι εργασιακές συνθήκες του κλάδου. Η κρατική διαχείριση έχει δείξει ένα από τα πιο σκληρά και αδιάφορα πρόσωπά της στον τομέα του πολιτισμού. Εμείς αντιστεκόμαστε στην υποβάθμιση των σπουδών μας, η οποία επισφραγίζει μεταγενέστερα την συνολική υποβάθμιση της καλλιτεχνικής και επαγγελματικής μας υπόστασης.

Σε συνέχεια όλων των παραπάνω, οι σπουδάστριες/ές της Κρατικής Σχολής Ορχηστικής Τέχνης, της Δραματικής Σχολής του Εθνικού Θεάτρου, της Δραματικής Σχολής του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος και της Δραματικής Σχολής του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Πάτρας, ήρθαμε σε επικοινωνία και ανταλλαγή προβληματισμών, κατανοώντας πως τα προβλήματα μας είναι κοινά και πως η εξεύρεση λύσης θα πρέπει να αφορά το σύνολο των σχολών μας.

Περαιτέρω, προχωρήσαμε σε αποστολή επιστολών προς το Υπουργείο Πολιτισμού, εκθέτοντας τα προβλήματα μας, τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του κάθε αντικειμένου και τις συγκεκριμένες προτάσεις μας για την επαναλειτουργία της εκάστοτε σχολής. Συμπληρωματικά σε αυτήν την δράση, οι σπουδαστικοί σύλλογοι της Κρατικής Σχολής Ορχηστικής Τέχνης, της Δραματικής Σχολής του Εθνικού Θεάτρου και της Δραματικής Σχολής του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος,προχωρούν σε αποχή από τα πρακτικά μαθήματα που διδάσκονται μέσω διαδικτύου, μέχρι να υπάρξει μια επίσημη ενημέρωση για τον χαρακτήρα αυτών των μαθημάτων και τον τρόπο επαναλειτουργίας των σχολών.

Μέσα από τις εν λόγω επιστολές αξιώνουμε από το Υπουργείο Πολιτισμού:

 • Την άμεση επαναλειτουργία των σχολών μας.
 • Την εξασφάλιση, από το Υπουργείο Πολιτισμού, των κατάλληλων μέσων (μάσκες, παροχή COVID-19Test- όπως χρησιμοποιούνται στις υπόλοιπες πρόβες και γυρίσματα – καθώς και, μετά από συνεννόηση με τις διευθύνσεις των σχολών, ένα σωστά δομημένο πρόγραμμα και συντονισμό των μαθημάτων, με στόχο την αποφυγή συνωστισμού στη σχολή, π.χ. κυλιόμενο ωράριο).

Γνωστοποιούμε πως οι σχολές μας πληρούν τις προϋποθέσεις, οι οποίες διασφαλίζουν την εύρυθμη διεξαγωγή των μαθημάτων με τήρηση των υγειονομικών κανόνων που αφορούν στην πανδημία του COVID-19 (μεγάλες αίθουσες, μεγάλος προαύλιος χώρος, εγκεκριμένα μηχανήματα εξαερισμού αιθουσών, μικρός αριθμός φοιτητών κατ’ αναλογία τετραγωνικών μέτρων).

 • Την πλήρη αναπλήρωση όλων των ωρών, συμπεριλαμβανομένων των διαδικτυακών μαθημάτων που έλαβαν χώρα τους προηγούμενους μήνες, όπως προβλέπουν τα Φ.Ε.Κ. των σχολών μας για τα πρακτικά μαθήματα.
 • Την δημιουργία σαφούς σχεδιασμού διεξαγωγής διπλωματικών εξετάσεων των τελειόφοιτων των δραματικών σχολών, των παραστάσεων των σπουδαστριών/ών χορού, καθώς και των προαγωγικών εξετάσεων των υπολοίπων ετών σε όλες τις σχολές.
 • Την οικονομική ενίσχυση των σπουδαστριών/ων και την συμπερίληψη τους στο μέτρο της μείωσης ενοικίων και στο μέτρο επιδόματος ενοικίου, όπως προβλέπεται ήδη για τους φοιτητές Α.Ε.Ι.

Σύλλογος Σπουδαστών Κ.Σ.Ο.Τ.
Σπουδάστριες και Σπουδαστές Ανώτερης Σχολής Δραματικής Τέχνης Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος
Σύλλογος Σπουδαστριών Σπουδαστών Σχολής Δραματικής Τέχνης Εθνικού Θεάτρου
Σωματείο Σπουδαστών Δραματικής σχολής ΔΗΠΕΘΕ Πάτρας

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΤΩΝ ΘΕΑΤΡΩΝ

ΕΝΩΣΗ ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ

Από σήμερα [3 Νοεμβρίου] το ελληνικό θέατρο εισέρχεται σε μια νέα περίοδο ανασφάλειας, που έρχεται να επιδεινώσει την ήδη διαταραγμένη επί 10 μήνες λειτουργία του.

Είναι πια βέβαιο πως το ελληνικό θέατρο είναι ο πλέον ταλαιπωρημένος κλάδος της ελληνικής οικονομίας. Τώρα, καλείται για τέταρτη φορά να διακόψει τη λειτουργία του, με ανυπολόγιστες οικονομικές ζημίες, που συνεπάγονται την οικονομική καταστροφή.

Αξίζει να αναφέρουμε πως πρώτη φορά τα θέατρα έκλεισαν, με κυβερνητική απόφαση, στις 12 Μαρτίου 2020, αφήνοντας μεγάλες οικονομικές εκκρεμότητες, προγραμματισμένες πρεμιέρες που δεν έγιναν ποτέ, αλλά και παραστάσεις που δεν ολοκλήρωσαν τον προγραμματισμένο κύκλο τους. Εννοείται πως η πτώση των εισπράξεων των θεάτρων από την πρώτη εμφάνιση κρουσμάτων ως το κλείσιμό τους ήταν κατακόρυφη.

Η επαναλειτουργία της θεατρικής δραστηριότητας προγραμματίστηκε για την 15η Ιουλίου, αλλά με έκτακτη απόφαση της κυβέρνησης προκρίθηκε [στις 25/6] η επίσπευση επαναλειτουργίας την 1η Ιουλίου, δημιουργώντας μια σειρά “παρενεργειών” στο πολιτιστικό καλοκαίρι.

Κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, οι θίασοι, και ενώ βρίσκονταν σε περιοδεία [και επομένως με σοβαρά εκτός έδρας έξοδα],  αντιμετώπισαν, σε πολλές περιπτώσεις, την αιφνίδια ακύρωση προγραμματισμένων πολιτιστικών εκδηλώσεων, από την πλευρά των δήμων, χωρίς την παραμικρή οικονομική αποζημίωση.

Ακολούθησε η ακύρωση από την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας όλων των προγραμματισμένων εκδηλώσεων πολιτισμού. Στη συνέχεια η απόφαση του περιφερειάρχη Αττικής να ακυρώσει όλες τις προγραμματισμένες μέχρι 31Αυγούστου εκδηλώσεις της περιφέρειας. Σε αυτούς προστίθενται και πολλοί δήμοι, οι οποίοι καθ’ όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού ακύρωναν μονομερώς τις εκδηλώσεις και τα φεστιβάλ τους.

Ακολούθως, με κυβερνητική απόφαση και πάλι, ακυρώθηκαν όλες οι εκδηλώσεις στην Αττική από 20 Σεπτεμβρίου.

Η λειτουργία των θεάτρων επετράπη και πάλι με αυστηρό και ασφυκτικό πρωτόκολλο [30% πληρότητα] από την 12η Οκτωβρίου. Το μέτρο αυτό μας ανακοινώθηκε τρεις ημέρες νωρίτερα, στις 9 Οκτωβρίου! Όποιος γνωρίζει τα στοιχειώδη για τη λειτουργία του θεάτρου, αντιλαμβάνεται τι σημαίνει αυτό.

Εν πάση περιπτώσει, εκατοντάδες παραγωγές προγραμματίστηκαν και ανακοίνωσαν ημερομηνίες πρεμιέρας.

Τέλος, την 31η Οκτωβρίου ο πρωθυπουργός ανακοίνωσε την διακοπή κάθε πολιτιστικής δραστηριότητας από την 3η Νοεμβρίου και για ένα μήνα, δηλώνοντας πως “τα μέτρα… επικεντρώνονται σε δύο εστίες, που, διαπιστωμένα, ευνοούν τη μετάδοση του ιού: Στη διασκέδαση και την κινητικότητα των πολιτών».

Οφείλουμε να επισημάνουμε πως το θέατρο αδίκως ταυτίζεται με διάφορες μορφές διασκέδασης, καθώς αποτελεί αυστηρά μέσο ψυχαγωγίας, που συμβάλλει στην ομαλή κοινωνική λειτουργία και ανάπτυξη.

Το θέατρο αποτελεί εργασιακό χώρο, που ουδέποτε συνδέθηκε με κρούσμα, και λειτουργεί κατά κοινή ομολογία με αυστηρή τήρηση του υγειονομικού πρωτοκόλλου, από το σύνολο των δραστηριοποιούμενων στο χώρο.

Αναμφίβολα, και χωρίς διάθεση κοινωνικού αυτοματισμού, οι θεατρικές αίθουσες λειτουργούν ασφαλέστερα από εμπορικά κέντρα, ΜΜΜ, κομμωτήρια και Εκκλησίες. Και αυτό οφείλουμε να το υπερασπιστούμε.

Άλλωστε η λειτουργία των θεάτρων θα έπρεπε πάνω απ΄ όλα να είναι πολιτική επιλογή και απόφαση της Κυβέρνησης και να μην υπαγορεύεται από τις οριζόντιες και ισοπεδωτικές πολλές φορές προτάσεις των επιδημιολόγων.

Μέσα σε αυτό το δυσμενές περιβάλλον, η ελληνική θεατρική παραγωγή συνθλίβεται στην προσπάθειά της να επιβιώσει.

Η επιβίωση του θεατρικού κλάδου ως οικονομικού μεγέθους καθίσταται πλέον σχεδόν αδύνατη.

Ο χώρος του Πολιτισμού και ειδικότερα του θεάτρου ξεψυχάει.

Η Πολιτεία έχει χρέος να στηρίξει έμπρακτα τον χώρο του ελληνικού θεάτρου και το σύνολο της ελληνικής πολιτιστικής παραγωγής, επενδύοντας στον αναπτυξιακό ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει στην εθνική οικονομία το θέατρο, όπως έπραξαν πλήθος κυβερνήσεις άλλων ευρωπαϊκών χωρών, βάσει ενός αναπτυξιακού σχεδίου.

ZHTAME

Η Ελληνική Πολιτεία να διατηρήσει Ανοιχτά τα θέατρα, ως ασφαλείς  χώρους συνάθροισης, στο βαθμό που δεν εφαρμόζεται ολικό lockdown.

Όσο διαρκεί η πανδημία, οι θεατρικές παραγωγές που λειτουργούν να επιδοτούνται  με αποζημίωση που ισούται με το 40% των- βάσει αδείας- θέσεων της αίθουσας.

Να αποζημιωθούν οι παραγωγές που σταμάτησαν λόγω κυβερνητικής απόφασης [12 Μαρτίου, 20 Σεπτεμβρίου και 3 Νοεμβρίου] με δίκαια και ασφαλή κριτήρια, που να προκύπτουν από τη διαφορά των εσόδων από το 2019 στο 2020.

Να αποζημιωθούν οι αίθουσες που έκλεισαν με κυβερνητική εντολή ή που είναι αδύνατον να λειτουργήσουν με τα αυστηρά υγειονομικά πρωτόκολλα, με το 20 % της δυναμικότητας τους βάσει νόμιμης άδειας.

Να αποζημιωθούν οι παραστάσεις που ακυρώθηκαν από δήμους και περιφέρειες, χωρίς κρατική εντολή.

Να καταρτιστεί από την κυβέρνηση, σε συνεργασία με τους εκπροσώπους θεατρικών φορέων, ΣΧΕΔΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ και ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ.

Η ΕΝΘΕΠΑ – ΕΝΩΣΗ ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ προσπαθεί από την ημέρα που συστάθηκε να αναδείξει τα προβλήματα του θεατρικού χώρου, να μελετήσει και να προτείνει λύσεις, ώστε αυτός ο χώρος να επιβιώσει με τις λιγότερες πληγές από την πανδημία.

Επιπλέον, η ΕΝΘΕΠΑ προσπαθεί να συμβάλει στη δημιουργία ενός υγιούς εργασιακού περιβάλλοντος, με την θέσπιση κανόνων λειτουργίας της θεατρικής παραγωγής, που επιβάλλουν την υγιή συνύπαρξη εργαζομένων εργοδοτών.

ΕΝΩΣΗ ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ
(Σωματείο αναγνωρισμένο με την υπ’ αριθμόν
351/2020 απόφαση του Ειρηνοδικείου Αθηνών)

Των στροφάδων έστιν -Αντιγραφή το νέο βιβλίο από τον Ιωσήφ Χάρη

Παρουσίαση του βιβλίου

Ο συγγραφέας του κειμένου, το οποίο παρουσιάζεται εδώ αποκατεστημένο, ως αντιγραφή, είναι άγνωστος. Έργο ποιητικό με την ένδειξη “των Στροφάδων εστίν”, βρέθηκε σε “τετράδιο” σε χώρο όπου βρισκόταν πιθανότατα η βιβλιοθήκη του κάστρου της Μονής Στροφάδων στο νησί Σταμφάνη, κατά τις πρόσφατες εργασίες αποκατάστασης του κτιρίου. Είναι γραμμένο στα νέα ελληνικά, μάλλον από το δεύτερο μισό της δεκαετίας του ’70 και μετά, με μαύρο μελάνι.

Ένα δεύτερο χέρι ενός, ας τον ονομάσουμε “σχολιαστή”, σημειώνει με κόκκινο μελάνι τις ευθείες αναφορές σε κείμενα της αρχαίας αλλά και της νέας γραμματείας, καθώς και σε ιερατικά κείμενα. Ο σχολιαστής αυτός όχι μόνο διακρίνει τα μέρη που δεν ανήκουν στον συγγραφέα, αλλά σημειώνει inter linea τις ακριβείς παραπομπές στους αυτούσιους στίχους που βρίσκουμε πλήρως ενταγμένους (πτωτικά και χρονικά) μέσα στο εκτενές αυτό ποιητικό κείμενο. Ακολουθεί δηλαδή μια παλιά παράδοση των σχολιαστών των παλιών χειρογράφων να σημειώνουν απευθείας πάνω στο πρωτότυπο. […] (Από τον πρόλογο της έκδοσης)

Κριτική από την Ζέττη Βαρδάκη, Δρ Φιλολογίας
“Κείμενο λυρικό αλλά σκληρό, κρυπτικό, υπαινικτικό, δυσκολοκατανόητο αλλά ευκολοδιάβαστο. Σκοτεινό αλλά σαγηνευτικό, ενίοτε παραληρηματικό, μεθυσμένο και μεθυστικό αφήνει χώρο για σκέψεις και συνειρμούς.
Και επειδή η συγκριτική λογοτεχνία είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα πτυχή της κριτικής τέχνης, θα προσθέσω ότι το κείμενο – παρά την ελληνοπρέπεια και τον κλασσικισμό του – αφήνει γεύση συγχρόνων του σχεδόν ποιημάτων της beat generation, κυρίως του Allen Ginsberg, “ Howl” και περισσότερο του Lawrence Ferlinghetti, “Wild Dreams of a New Beginning”
The washed land awakes again to wilderness
The only sound a vast thrumming of crickets
A cry of seabirds high over
In empty eternity
As the Hudson retakes its thickets
And Indians reclaim their canoes
Συγχαρητήρια στον ποιητή /αντιγραφέα που υπηρέτησε για άλλη μια φορά περισσότερο από επαξίως την τέχνη και την φιλολογία.
Συγχαρητήρια στον εκδότη που έδωσε πνοή σ’ ένα αξιόλογο κείμενο.¨.

BΑΖΑΑR σε βιβλία και έντυπο υλικό τέχνης με έκπτωση έως 70% στο Ίδρυμα Β&Ε Γουλανδρή

Το Ίδρυμα Βασίλη και Ελίζας Γουλανδρή διοργανώνει έως και τις 29 Νοεμβρίου 2020 ένα BAZAAR βιβλίων και έντυπου υλικού τέχνης (αφίσες, cartespostales κλπ.) με έκπτωση έως 70%.

Κατά την πορεία των 40 ετών από τη σύστασή του, το Ίδρυμα Βασίλη και Ελίζας Γουλανδρή ανέπτυξε αξιοσημείωτη εκδοτική δραστηριότητα στη θεματική της Τέχνης. Τις μονογραφικές και θεματικές εκθέσεις που διοργάνωσε το Ίδρυμα στο Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης στην Άνδρο από το 1979 έως σήμερα (αφιερωμένες μεταξύ άλλων στους Matisse, Kandinsky, Balthus, Giacometti, Klee, Chagall, de Chirico, Rodin, Picasso, Braque, Miró, Toulouse-Lautrec, Χατζηκυριάκο-Γκίκα, Εγγονόπουλο, Μόραλη, Τέτση κλπ.), πλαισίωσαν κατάλογοι υψηλής εκδοτικής ποιότητας, έγχρωμες αφίσες διαφόρων μεγεθών, cartespostales έργων και επιλεγμένα συλλεκτικά αντικείμενα, τα οποία ο επισκέπτης μπορεί να βρει στο BAZAAR με έκπτωση έως 70%.

Το BAZAAR θα διαρκέσει έως την Κυριακή 29 Νοεμβρίου 2020 και μπορείτε να το επισκεφθείτε στην Αίθουσα Περιοδικών Εκθέσεων (Επίπεδο -1) του Ιδρύματος Β&Ε Γουλανδρή στην Αθήνα, κατά τις ώρες λειτουργίας του Μουσείου.

Ωράριο λειτουργίας – Ίδρυμα Β&Ε Γουλανδρή, Αθήνα:

 • Δευτέρα, Τρίτη κλειστά
 • Τετάρτη, Σάββατο & Κυριακή 10.00 – 18.00
 • Πέμπτη & Παρασκευή 10.00 – 20.00

Ίδρυμα Β&Ε Γουλανδρή
Ερατοσθένους 13, 106 74 Αθήνα, Τ: 210 7252896 | goulandris.gr

Οι ομάδες των θεατρικών εργαστηρίων του VAULT ανεβαίνουν στη σκηνή  

Στη σκηνή του Πολυχώρου Vault ανεβαίνουν οι σπουδαστές των θεατρικών εργαστηρίων του Δημήτρη Καρατζιά από την Τρίτη 27 Οκτωβρίου έως και την Κυριακή 8 Νοεμβρίου, για να χαρίσουν το γέλιο και τη συγκίνηση μέσα από τα Νεοελληνικά έργα δύο σπουδαίων Ελλήνων δημιουργών.

Τρεις θεατρικές ομάδες που δημιουργήθηκαν μέσα από τα θεατρικά εργαστήρια την περασμένη σεζόν, θα παρουσιάσουν τρεις διαφορετικές παραστάσεις. Οι ερασιτεχνικές ομάδες, δύο διαφορετικές εκδοχές του βιβλίου του Γιώργη Μασσαβέτα “Γυναικείες Ιστορίες” και η επαγγελματική ομάδα του Vault την “Μικρασία” του Λεωνίδα Παπαδόπουλου.

Λίγα λόγια για τα έργα

“Γυναικείες Ιστορίες”, του Γιώργη Μασσαβέτα (σε θεατρική διασκευή του Δημήτρη Καρατζιά)

Μια παράσταση βασισμένη στο αυτοβιογραφικό βιβλίο του Γιώργη Μασσαβέτα.

Οι αφηγήσεις μια γυναικοπαρέας που για 20 χρόνια, από το 1950 έως το 1970, μοιράζονται τις χαρές και τις λύπες τους, άλλοτε χαμηλόφωνα και συνωμοτικά κι άλλοτε με γέλια και τραγούδια. Πότε με σκληράδα και πότε με τρυφερότητα. Πάντα όμως με πάθος, χιούμορ κι αυτοσαρκασμό.

Μέσα από τις δικές τους Γυναικείες Ιστορίες ξετυλίγεται και η ιστορία της Μεταπολεμικής Ελλάδας. Οι Βαλκανικοί πόλεμοι, η Μικρασιατική καταστροφή, ο Β’ Παγκόσμιος Πόλεμος, η Κατοχή, τα Δεκεμβριανά, ο Εμφύλιος, η Χούντα, περνάνε μπροστά από τα μάτια μας, άλλοτε καθοριστικά και άλλοτε σαν ιστορικό φόντο.

Αστείες και συγκινητικές «Γυναικείες Ιστορίες» που κρυφάκουγε ένας πιτσιρικάς (ο ίδιος ο συγγραφέας) και κατέγραψε, χρόνια μετά, σε 16 αυτοβιογραφικά διηγήματα.

Μια παράσταση φόρος τιμής στα παιδικά μας χρόνια. Στις μανάδες και γιαγιάδες μας, που με τόσο μόχθο, κόπο και στερήσεις, αλλά πάνω από όλα αγάπη, μεγάλωσαν τα παιδιά και τα εγγόνια τους.

“Μικρασία”, του Λεωνίδα Παπαδόπουλου, εμπλουτισμένο με μαρτυρίες επιζώντων από την Μικρασιατική καταστροφή (σε διασκευή Δημήτρη Καρατζιά)

Μια παράσταση φόρος τιμής στις αλησμόνητες πατρίδες. Αφηγήσεις, τραγούδια και μνήμες μιας εποχής κι ενός τόπου που σημάδεψε τη σύγχρονη ελληνική ιστορία.

Με στραμμένο το νου στα 100 χρόνια από τον άγριο ξεριζωμό των Ελλήνων από τις χαμένες τους πατρίδες, παρακολουθούμε μαρτυρίες, ιστορίες και καημούς χιλιοτραγουδισμένους. Μια περιπλάνηση στον κόσμο που δεν κατάφεραν να αφανίσουν ούτε σφαγές, ούτε διαπλοκές. Μέσα από τις αφηγήσεις των επιζώντων η Μικρασία έγινε σύμβολο και μύθος ετούτου του λαού που πάντα θα αγκαλιάζει ανατολή και δύση.

Γενική είσοδος: 7 ευρώ (με καφέ, χυμό, κρασί ή μπύρα)

Οι κρατήσεις σύμφωνα με τα νέα μέτρα γίνονται μόνο ηλεκτρονικά στο: https://www.viva.gr/tickets/venues/polyxoros-vault/

Η προπώληση εισιτηρίων ξεκινάει από τη Δευτέρα 26/10 από την viva.gr.

– Παρακαλούμε οι θεατές να προσέλθουν με τα εισιτήρια τους εκτυπωμένα, ή σε ηλεκτρονική μορφή με το barcode σε εμφανή θέση. Η χρήση μη ιατρικής μάσκας είναι υποχρεωτική τόσο κατά την είσοδο-έξοδο στον χώρο, όσο και καθ’όλη την διάρκεια της παράστασης.

– Μετά την έναρξη της παράστασης απαγορεύεται η είσοδος στη σκηνή.

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ
Σκηνοθεσία / Διδασκαλία ρόλων: Δημήτρης Καρατζιάς
Μουσική επιμέλεια (στις Γυναικείες Ιστορίες): Μάνος Αντωνιάδης
Τραγούδι (στη Μικρασία): Μαρία Γράμψα
Κινησιολογία : Δήμητρα Κολλά
Φωτισμοί: Χριστίνα Φυλακτοπούλου
Σκηνική – Ενδυματολογική επιμέλεια: Δημήτρης Καρατζιάς
Φωτογραφίες: Χριστίνα Φυλακτοπούλου 

ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ 

ΜΙΚΡΑΣΙΑ (από την επαγγελματική θεατρική ομάδα του Vault)

Ημέρες και Ώρες Παραστάσεων:  Από Τρίτη 27 Οκτωβρίου έως Κυριακή 1 Νοεμβρίου (Τρίτη 27/10 στις 21:15, Τετάρτη 28/10 στις 21:15, Πέμπτη 29/10 στις 21:15 , Παρασκευή 30/10 στις 21:15, Σάββατο 31/10 στις 19:15, Κυριακή 1/11 στις 21:15)

Διάρκεια: 60 λεπτά (χωρίς διάλειμμα)

Παίζουν: Μαρία Γράμψα, Τζοάννα Δημολιού, Βασιλική Νικολοπούλου, Λάμπρος Τζώρας, Μαρία Φαντάκη, Μαρία Φραγκάτου, Σίσσυ Χάϊντ

ΓΥΝΑΙΚΕΙΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ  (1η εκδοχή/ από την ερασιτεχνική ομάδα της Δευτέρας)

Ημέρες και Ώρες Παραστάσεων: Από Τρίτη 27 Οκτωβρίου έως Κυριακή 1 Νοεμβρίου (Τρίτη 27/10 στις 19:15, Τετάρτη 28/10 στις 19:15, Πέμπτη 29/10 στις 19:15, Παρασκευή 30/10 στις 19:15, Σάββατο 31/10 στις 21:15, Κυριακή 1/11 στις 19:15)

Διάρκεια: 60 λεπτά (χωρίς διάλειμμα)

Παίζουν: Αθηνά Βαλαντάση-Μαντέλλου, Ξένια Δρίβα, Σταύρος Ζηκίδης, Γεωργία Κολέγκα, Ελένη Λούκου, Ιφηγένεια Παπαγεωργίου, Αθηνά Παπαντωνίου, Μυρτώ Φλώρου, Αλεξία Χατζησωτηράκη

ΓΥΝΑΙΚΕΙΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ (2η εκδοχή / από την ερασιτεχνική ομάδα της Τρίτης)

Ημέρες και Ώρες Παραστάσεων: Από Τρίτη 03 Νοεμβρίου έως Κυριακή 08 Νοεμβρίου (Τρίτη 3/11 στις 21:15, Τετάρτη 4/11 στις 21:15, Πέμπτη 5/11 στις 21:15, Παρασκευή 6/11 στις 21:15, Σάββατο 7/11 στις 21:15, Κυριακή 1/11 στις 19:15)

Διάρκεια: 60 λεπτά (χωρίς διάλειμμα)

Παίζουν: Κώστας Αλιπράντης, Σπυράντα Αναμούρογλου, Αγγελική Γιαννακοπούλου, Μαριάννα Γιολδάση, Θανάσης Δημογεροντάκης, Μάγδα Νικολαΐδου, Ελένη Ταμπάκη 

*Θερμές ευχαριστίες στους Γιώργη Μασσαβέτα και Λεωνίδα Παπαδόπουλο.

ΘΕΑΤΡΙΚA ΕΡΓΑΣΤΗΡΙA ΣΤΟ VAULT 

Τα θεατρικά εργαστήρια υποκριτικής (για ερασιτέχνες και ηθοποιούς) δημιουργήθηκαν πριν 5 χρόνια. Είναι ετήσια και φέτος θα ξεκινήσουν από τον Νοέμβριο έως το Μάιο στον Πολυχώρο VAULT, με δάσκαλο τον ηθοποιό και σκηνοθέτη Δημήτρη Καρατζιά.

Φέτος για πρώτη χρονιά θα δημιουργηθεί και τμήμα σκηνοθεσίας «The Black-Box Theatre», (σκηνοθεσία σε μια μικρή σκηνή), όπως και Εργαστήριο συγγραφής πάνω στη Θεατρική Διασκευή, τη Δραματοποιημένη Λογοτεχνία και τη Βιογραφία στο Θέατρο, από τη Σοφία Καψούρου και τον Δημήτρη Καρατζιά.

Κόστος Εργαστηρίων: 50 ευρώ το μήνα (ένα πεντάωρο την εβδομάδα)
Τμήματα καθημερινές 18:00 – 23:00 & Σάββατο ή Κυριακή 12:00 – 17:00
Πληροφορίες, εγγραφές μέχρι τέλος Οκτωβρίου στο 2130356472

Πολυχώρος VAULT THEATRE PLUS
Μελενίκου 26, Γκάζι, Βοτανικός
Πλησιέστερος σταθμός μετρό: Κεραμεικός (8′ περίπου με τα πόδια)
Πληροφορίες: 213 0356472 / 6949534889 (11:00 – 14:00 και 17:00 – 21:00)
Αγορά εισητηρίων από Viva : https://www.viva.gr/tickets/venues/polyxoros-vault/
Email: vaultvotanikos@gmail.com
FB Page : http://www.facebook.com/VAULTTheatreGr1

Εργαστήριο θεατρικής έκφρασης Kinemo

Το σεμινάριο kinemo δεν είναι απλώς άλλο ένα εργαστήρι σωματικού θεάτρου. Σε αυτό συμπυκνώνεται όλη η φιλοσοφία της θεατρικής ομάδας Hippo και έχει να κάνει με την κίνηση, το σώμα του ηθοποιού και τη διαχείριση της ενέργειας.

Το kinemo είναι ένα «εξπρεσιονιστικό» είδος σωματικού θεάτρου. Εδώ δεν έχει τόσο σημασία η καθαρή αναπαράσταση, όσο η συναισθηματική και ψυχολογική αποτύπωση.

Δεν χρειάζεται να είσαι αθλητής ή ακροβάτης για να κάνεις σωματικό θέατρο. Χρειάζεσαι ένα διαθέσιμο σώμα και όρεξη για μικρά ή μεγάλα προσωπικά ρίσκα.

Το αποτέλεσμα; καλλιέργεια της συναισθηματικής και της κιναισθητικής νοημοσύνης, τόνωση  αυτοπεποίθησης, ανάπτυξη της ομαδικότητας και της ενεργητικής δράσης και η ενεργοποίηση της δημιουργικής φαντασίας τόσο των παιδιών όσο και των ενηλίκων!

Πού απευθύνεται το σεμινάριο Kinemo;

ΣΕ ΕΝΗΛΙΚΕΣ

Απευθύνεται σε επαγγελματίες ή ερασιτέχνες ηθοποιούς, ανθρώπους που ασχολούνται με το θέατρο, την performance, τον σύγχρονο χορό και που, γενικότερα, θέλουν να διερευνήσουν άγνωστες περιοχές της σωματικής έκφρασης ή να έρθουν σε επαφή για πρώτη φορά με την έννοια του σωματικού θεάτρου μέσα από την δοκιμασμένη και κατασταλαγμένη μέθοδο της ομάδας Ηippo.

Στο σεμινάριο αφιερώνεται αρκετός χρόνος στο καλό ζέσταμα του σώματος καθώς και σε ασκήσεις συγκέντρωσης και αναπνοής. Το κύριο μέρος του προγράμματος εστιάζει στη μέθοδο kinemo (από τις λέξεις kinesthetic και emotional) που αποτελεί επινόηση και σήμα κατατεθέν της ομάδας Hippo. Κατά τη διάρκεια των συναντήσεων θα αναπτυχθούν βασικές έννοιες της θεατρικής κοσμοθεωρίας των Hippo όπως: η τελετουργία και η θεατρική πράξη, η ιερότητα του σώματος, η θετική ενέργεια, η υποκριτική ως αυτοθυσία και λύτρωση. 

ΣΕ ΠΑΙΔΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

Το σεμινάριο απευθύνεται σε παιδιά που ασχολούνται με το θέατρο, τον χορό και άλλες παραστατικές τέχνες ή με παιδιά που θέλουν να έρθουν σε επαφή με τον μαγικό κόσμο του σωματικού θεάτρου για πρώτη φορά, μέσα από την δοκιμασμένη και κατασταλαγμένη μέθοδο της ομάδας Ηippo.

Σχεδόν μετά από κάθε μας παράσταση έρχονται παιδιά και μας ρωτούν, εντυπωσιασμένα, πώς κάναμε κάποιες από τις κινήσεις που δείχνουμε στο έργο. Η αλήθεια είναι ότι πολλές από τις «κινήσεις» ή τα «ακροβατικά» είναι παρμένα αυτούσια από το παιχνίδι και τον τρόπο που χειρίζονται το σώμα τους τα ίδια τα παιδιά.

Στόχος της μεθόδου kinemo είναι να συνενώσει την αθωότητα και την ανεμελιά ενός παιδικού σώματος τη στιγμή που παίζει, με την αισθητική ολοκληρία και τις γενικότερες ανάγκες μιας θεατρικής παράστασης.

Το θέατρο είναι παιχνίδι και ο τρόπος που χειριζόμαστε το σώμα μας μέσα σε αυτό πρέπει να χαρακτηρίζεται από την ίδια ελευθερία, την ίδια ελαφρότητα και την ίδια ευλυγισία που δείχνουν τα παιδιά όταν παίζουν.

Σε αυτό το εργαστήρι, που απευθύνεται σε παιδιά δημοτικού, θα διερευνήσουμε τρόπους σωματικής έκφρασης που είναι μεν οικείοι στα παιδιά, αλλά η χρήση και η λειτουργία τους δεν γίνεται πάντοτε συνειδητή.

Στα παιδικά θεατρικά σκετς που παρουσιάζονται στα σχολεία βλέπουμε συχνά σώματα άκαμπτα, σαν να έχουν καταπιεί μπαστούνι. Τις περισσότερες φορές τα ίδια παιδιά που μοιάζουν αγκυλωμένα πάνω στη σκηνή, έχουν εντελώς διαφορετική σωματική συμπεριφορά έξω, στο διάλειμμα. Εκείνη την αίσθηση ελευθερίας, επινοητικότητας, ευφορίας και σπιρτάδας θέλουμε να επαναφέρουμε στη σκηνή. 

Τι διδάσκουμε στο Σεμινάριο; 

ΣΕ ΕΝΗΛΙΚΕΣ

 • Τεχνικές ενδυνάμωσης του σώματος
 • Καλλιέργεια της εμπιστοσύνης στην έννοια της ομάδας
 • Κιναισθητική αγωγή
 • Μέθοδοι κατεύθυνσης της ενέργειας
 • Μη λεκτικοί τρόποι θεατρικής επικοινωνίας
 • Εναλλακτικοί τρόποι προσέγγισης σκηνών και ρόλων
 • Ομαδικοί αυτοσχεδιασμοί με βάση τη σωματική έκφραση.

ΣΕ ΠΑΙΔΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

 • Τεχνικές ενδυνάμωσης του σώματος
 • Καλλιέργεια της εμπιστοσύνης στην έννοια της ομάδας
 • Κιναισθητική αγωγή
 • Μη λεκτικοί τρόποι θεατρικής επικοινωνίας
 • Ομαδικοί αυτοσχεδιασμοί με βάση τη σωματική έκφραση.

Γενικές Πληροφορίες

 • Ημέρες Σεμιναρίου: κάθε Σάββατο (τμήμα ενηλίκων) και κάθε Τετάρτη (για παιδιά ηλικίας από 6 έως 11 ετών)
 • Ώρα Σεμιναρίου: 18.00 – 19.00
 • Διάρκεια: 60 λεπτά
 • Έναρξη μαθημάτων: Αρχές Νοεμβρίου.
 • Ο αριθμός θέσεων είναι περιορισμένος και συνιστάται η έγκαιρη κράτηση.
 • Χώρος: Θέατρο 104, Ευμολπιδών 41 στο Γκάζι (στάση μετρό Κεραμεικός).
 • Κόστος συμμετοχής: 40€ + ΦΠΑ/μήνα.
 • Διδάσκοντες: Ανδρομάχη Μακρίδου, Αλέξανδρος Ράπτης (για Ενήλικες) και Σίσσυ Ιγνατίδου (για παιδιά)
 • Σχεδιασμός εργαστηρίου: Hippo Theatre Enseble (Αλέξανδρος Ράπτης, Φώτης Δούσος, Σίσσυ Ιγνατίδου, Ανδρομάχη Μακρίδου)
 • Για περισσότερες πληροφορίες για τη συμμετοχή και την κατοχύρωση της θέσης σας επικοινωνήστε με την Κατερίνα Συναπίδου στο 6949009699 ή με τον Αλέξανδρο Ράπτη στο 6976904396 και στο hippotheatregroup@gmail.com.

Λίγα λόγια για τον Αλέξανδρο Ράπτη

Ο Αλέξανδρος Ράπτης γεννήθηκε στην Θεσσαλονίκη το 1979. Σπούδασε θέατρο στο Τμήμα θεάτρου της Σχολής Καλών Τεχνών του Α.Π.Θ. και στο μεταπτυχιακό τμήμα του Τμήματος Θεάτρου του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Είναι σκηνοθέτης, παραγωγός, ηθοποιός και συγγραφέας.

Έχει σκηνοθετήσει πέντε μικρού μήκους ταινίες (δύο φορές βραβευμένος σε φεστιβάλ) και πλήθος θεατρικών παραστάσεων για παιδιά και ενήλικες σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λονδίνο και  Νέα Υόρκη.

Το  2009 ίδρυσε την θεατρική ομάδα Hippο, που ενεργοποιείται στον χώρο του ενήλικου και του παιδικού θεάτρου, αλλά και του εκπαιδευτικού Δράματος. Με την ομάδα έχει ταξιδέψει ως ηθοποιός και σκηνοθέτης σε Ευρώπη, Αμερική, Καναδά και Αυστραλία.

Έχει διοργανώσει και εμψυχώσει θεατρικά εργαστήρια για παιδιά και ενήλικες σε Ελλάδα, Η.Π.Α. και Αυστραλία. Το 2018 παρέδωσε σεμινάριο με αφορμή το προσωπικό στυλ της ομάδας kinemo σε επαγγελματίες ηθοποιούς στο Thespo19, το σημαντικότερο διεθνές φεστιβάλ νεανικού θεάτρου στην Βομβάη της Ινδίας.

To 2019 και το 2020 συνεργάστηκε με το Κ.Θ.Β.Ε. σκηνοθετώντας για την κεντρική εφηβική σκηνή του, καθώς και στα πλαίσια του προγράμματος “Το Κ.Θ.Β.Ε. στην Εκπαίδευση”.

Διηγήματα του έχουν διακριθεί σε λογοτεχνικούς διαγωνισμούς, ενώ έχει συγγράψει σενάρια, θεατρικά έργα και κείμενα για τον κινηματογράφο. Το βιβλίο του με τίτλο ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ ΚΑΙ ΘΕΑΤΡΟ – Ο Shakespeare στο κινηματογραφικό έργο του Akira Kurosawa, κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Ελληνική Πρωτοπορία (2018) και το βιβλίο του με τίτλο kinemo από τις εκδόσεις Αγγελάκη (2018). 

Λίγα λόγια για την Ανδρομάχη Μακρίδου

Γεννήθηκε στη Λάρισα το 1982 και ζει στην Αθήνα.

Σπούδασε Υποκριτική στο Τμήμα Θεάτρου της Σχολής Καλών τεχνών του Α.Π.Θ. με καθηγητές τους Μ. Μαρμαρινό, Γ. Λεοντάρη, Φ. Κομνηνού κ.ά. Σπούδασε μουσική στο Δημοτικό Ωδείο Λάρισας και κλασικό τραγούδι στη Θεσσαλονίκη. Είναι πτυχιούχος πιάνου και αρμονίας. Σπούδασε για 6 χρόνια κλασσικό μπαλέτο στη Δημοτική Σχολή Χορού Λάρισας.

Έχει παρακολουθήσει ποικίλα σεμινάρια μουσικής (πιάνου και τραγουδιού), υποκριτικής και το σεμινάριο μάσκας Comedia dell’arte του Donato Sartori στην Πάδοβα (2009).

Συνεργάζεται τακτικά με το Θεσσαλικό Θέατρο σε σκηνοθεσίες των Κ. Φιλίππογλου, Κ. Τσιάνου, Κ. Λαμπρούλη, Κ.Σπανού κ.ά. καθώς και με την ομάδα ΗIPPO σε παραστάσεις παιδικού θεάτρου για περιοδείες σε Ελλάδα και εξωτερικό. Ήταν μέλος της ομάδας Σ.Μου.Θ. (Συνεργείο Μουσικού Θεάτρου).

Έχει εργαστεί επί σειρά ετών ως εκπαιδεύτρια σε θεατρικά εργαστήρια για παιδιά και ενήλικες.

Έχει συμμετάσχει σε ταινίες μεγάλου (Ψυχή Βαθιά του Π. Βούλγαρη) και μικρού μήκους όπου και έχει αποσπάσει για την ταινία Innerland της Βίβιαν Παπαγεωργίου το Α’ βραβείο γυναικείου ρόλου στο Macabre Festival της Νέας Υόρκης.

Λίγα λόγια για την Σίσσυ Ιγνατίδου

Η Σίσσυ Ιγνατίδου γεννήθηκε στην Θεσσαλονίκη. Είναι απόφοιτη της Φιλοσοφικής σχολής του Α.Π.Θ. του τμήματος Φιλολογίας και της Ανώτερης Σχολής Δραματικής Τέχνης Ανδρέας Βουτσινάς.

Έχει παρακολουθήσει το διετές σεμινάριο της Θεατρικής Αγωγής του Θεάτρου Πόρτα – Ξένια Καλογεροπούλου, ενώ το παρόν διάστημα παρακολουθεί το διαδικτυακό επιμορφωτικό πρόγραμμα με τίτλο “Παιδοψυχολογία” στο Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης (ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

Από το 2008 ως και σήμερα έχει εργαστεί ως ηθοποιός σε ποικίλες θεατρικές σκηνές της Θεσσαλονίκης και της Αθήνας.

Είναι δασκάλα θεατρικής αγωγής και drama teacher σε κέντρα δημιουργικής απασχόλησης. Έχει παρακολουθήσει σεμινάρια παιδαγωγικού χαρακτήρα στο Πανελλήνιο Δίκτυο για το Θέατρο στην Εκπαίδευση και από το 2017 αποτελεί μέλος του. Ασχολείται με το εκπαιδευτικό δράμα ( Drama in education) και έχει πραγματοποιήσει θεατροπαιδαγωγικά προγράμματα με την ομάδα Hippo Theatre Group σε Ελλάδα, Αυστραλία, Ινδία και Κύπρο.

Λίγα λόγια για τους Hippo

Η ομάδα HIPPO ιδρύθηκε το 2009 και αποτελείται από τους Αλέξανδρο Ράπτη και Φώτη Δούσο. Δραστηριοποιείται στο χώρο του ενήλικου, του παιδικού θεάτρου και του Εκπαιδευτικού Δράματος και χαρακτηρίζεται από μια “avant-garde” αισθητική που συνομιλεί με τις σύγχρονες καλλιτεχνικές αναζητήσεις.

Αριθμεί στο ενεργητικό της πολλές παραστάσεις για παιδιά, οι οποίες πρωτοανέβηκαν σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Λονδίνο. Κάθε χρόνο ανανεώνει το ρεπερτόριο της με νέες παραγωγές, που περιοδεύουν σε σχολεία της Ελλάδας και του εξωτερικού. Ανά τακτά χρονικά διαστήματα διοργανώνει θεατροπαιδαγωγικά εργαστήρια για παιδιά και ενήλικες, ενώ έχει επιχορηγηθεί τέσσερις φορές από το Υπουργείο Πολιτισμού. Έχει πραγματοποιήσει παραστάσεις ενηλίκων που παίχτηκαν σε Ελλάδα και Η.Π.Α.

Η ομάδα έχει παρουσιάσει δουλειές της σε Ελλάδα και εξωτερικό, σε δημόσια και ιδιωτικά σχολεία, σε θεατρικούς χώρους, σε φεστιβάλ και σε Πανεπιστήμια: Ελλάδα, Κύπρος, Ευρώπη (Αγγλία, Ουαλία, Γερμανία, Λουξεμβούργο, Ελβετία, Βέλγιο), Η.Π.Α. (από τη Νέα Υόρκη μέχρι και το Λος Άντζελες), Καναδάς (Τορόντο, Μοντρεάλ), Αυστραλία (Μελβούρνη, Σύδνεϋ, Καμπέρα).

Επιτεύγματα της ομάδας θεωρούνται η παρουσίαση της παράστασης Νιάρα στο Πανεπιστήμιο του YALE, ενώπιον φοιτητών του τμήματος νεοελληνικής γλώσσας και η διεξαγωγή εργαστηρίου υποκριτικής με αφορμή το προσωπικό στυλ της ομάδας (kinemo) σε επαγγελματίες ηθοποιούς στο Thespo19, Διεθνές Φεστιβάλ Νεανικού Θεάτρου στην Βομβάη της Ινδίας.

Το Νοέμβρη του 2018 κυκλοφόρησε το βιβλίο της ομάδας με τίτλο kinemo από τις εκδόσεις Αγγελάκη που συνοψίζει την θεωρητική προσέγγιση της ομάδας στο σωματικό θέατρο.

Ιστοσελίδα: http://hippohippos.wix.com/hippo-theatre-group

Κάλεσμα νέων ηθοποιών για τη δημιουργία καλλιτεχνικής ομάδας

Σύλλογος Πολιτιστικής και Καλλιτεχνικής Δράσης
ΜΟΡΦΕΣ ΕΚΦΡΑΣΗΣ
Αλκμήνης 13 Κ. Πετράλωνα
Τηλ. 210 3464903 και 210 3464002

Κάλεσμα νέων ηθοποιών για τη δημιουργία καλλιτεχνικής ομάδας

Ο Καλλιτεχνικός Οργανισμός Μορφές Έκφρασης του Θωμά Κινδύνη προσκαλεί νέους ηθοποιούς (άντρες, γυναίκες), για τη δημιουργία καλλιτεχνικής ομάδας.

Η ομάδα θα συμμετέχει σε μια από κοινού εκπαιδευτική διαδικασία, που θα αφορά τόσο σε θέματα καλλιτεχνικής ανάπτυξης (Θέατρο, μουσική και κίνηση) όσο και σε θέματα προσωπικής ανάπτυξης στα πλαίσια της έρευνας της ζωής, των ανθρώπινων σχέσεων και την εξερεύνηση της επικοινωνίας ως δομικό στοιχείο της Τέχνης.

Η ομάδα που θα συγκροτηθεί θα έχει σαν κατάληξη τη δημιουργία ποικίλων παραστάσεων και δράσεων (Ηλέκτρα του Σοφοκλή, δημιουργία ορχήστρας-χορωδίας, μια σειρά παιδικών παραστάσεων καθώς και άλλων καλλιτεχνικών δράσεων).

Οι ενδιαφερόμενοι θα ενταχθούν στην καλλιτεχνική ομάδα κατόπιν ακρόασης:
Για την ακρόαση θα χρειαστεί να γνωρίζουν ένα τραγούδι κατά προτίμηση παραδοσιακό, ένα μονόλογο κατά προτίμηση αρχαίας τραγωδίας.
Επίσης θα προτιμηθούν οι ηθοποιοί που έχουν καλή αίσθηση της κίνησης, ή ακόμα να γνωρίζουν ένα μουσικό όργανο καθώς και εκείνοι που έχουν ουσιαστικό ενδιαφέρον για μόρφωση και διάθεση να γίνουν μέλη μιας καλλιτεχνικής ομάδας.

Οι ενδιαφερόμενοι χρειάζεται να αποστείλουν το βιογραφικό τους στο meakroaseis@gmail.com και θα επικοινωνήσουμε μαζί τους το γρηγορότερο.

Στο ΘΕΜΑ γράφετε: Καλλιτεχνική ομάδα
Το ξεκίνημα της ομάδας αυτής θα γίνει τέλη Νοεμβρίου.

Ο καλλιτεχνικός διευθυντής
Θωμάς Κινδύνης