Το θέατρο έχει 2 Παραστάσεις

Βρετάνια

Διεύθυνση: Πανεπιστημίου 7, Αθήνα Τηλ.: 210 3221579.