Το θέατρο έχει 2 Παραστάσεις

ΤΡΙΑΝΟΝ

Διεύθυνση: Κοδριγκτώνος 21, Αθήνα 104 34 Τηλέφωνο: 21 0821 5469