Το θέατρο έχει 1 Παράσταση

Άνετον

Διεύθυνση: Παρασκευοπούλου 42, 54640 (Κεντρικές περιοχές Θεσσαλονίκης) Τηλ.: 2310 869869