Το θέατρο έχει 1 Παράσταση

Θεατρική λύση

Διεύθυνση: Παραμυθίας 28-30 Κεραμεικός Αθήνα 10435 Τηλ.: 2114013923 Email: theat.lys@gmail.com 6945450034 Χρίστος Πουσίνης Διαχειριστής 6932322080 Σοφία Σαββίδου Υπεύθυνη Γραφείου Από την αρχή της ίδρυσής της, η Θεατρική Λύση, κινείται στον ορίζοντα της αγωνιστικότητας, της επιμονής και της υπομονής, με όραμα τις θεατρικές παραστάσεις με προοπτική το εσωτερικό βάθος που αποτελεί την πιο σημαντική δύναμη μορφοποίησης και μεταμόρφωσης του εαυτού μας και του κόσμου που μας περιβάλλει, μας καθορίζει αλλά και ορίζεται από εμάς. Στο πλαίσιο της καλλιέργειας του εσωτερικού μας κόσμου και των αξιών (ανθρωπιά, καλοσύνη, δικαιοσύνη, αγάπη) έχουμε ορίσει και τυπικά σαν σκοπό της καλλιτεχνικής μας ύπαρξης και δημιουργικότητας στο καταστατικό μας τα εξής: ίδρυση και λειτουργία δραματικών σχολών στην ημεδαπή και στην αλλοδαπή, διενέργεια, οργάνωση και επίβλεψη θεατρικών σεμιναρίων, πολιτιστικές ανταλλαγές εσωτερικού και εξωτερικού, συμβολή κατά τρόπο ουσιαστικό στην υλική και ηθική ενίσχυση του θεατρικού χώρου εν γένει, συμμετοχή για το σύνολο των συναφών δραστηριοτήτων όπως αυτές πραγματοποιούνται στο πολιτιστικό πεδίο δηλαδή θεατρικές παραστάσεις, μουσικές εκδηλώσεις, συναυλίες, επιστημονικές, λογοτεχνικές, καλλιτεχνικές συγκεντρώσεις, εκδόσεις, και διενέργεια εκτέλεσης παραγωγής θεατρικών παραστάσεων για τρίτους που αναθέτουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα.