Το θέατρο έχει 4 Παραστάσεις

Προσκήνιο

Διεύθυνση: Καπνοκοπτηρίου 9, 10433 Αθήνα Τηλ.:+30 210 8211855