Το θέατρο έχει 0 Παραστάσεις

Παπαδημητρίου

Διεύθυνση; Σιώκου Αθ. 1, 341 00 Χαλκίδα Ευβοίας Τηλέφωνο; 2221085411

Δεν υπάρχουν παραστάσεις στην κατηγορία αυτήΠαπαδημητρίου