Το θέατρο έχει 4 Παραστάσεις

Μουσούρη

Διεύθυνση: Πλ. Καρύτση 7, Αθήνα Τηλ.: 210 3310936