Το θέατρο έχει 2 Παραστάσεις

Μικρό Χορν

Διεύθυνση: Αμερικής 10, Αθήνα 106 71 Τηλ. : 21 0361 2500