Το θέατρο έχει 1 Παράσταση

Ιστορικό Αρχείο ΠΙΟΠ

Διεύθυνση: Δωρίδος 2 & Λεωφ. Ειρήνης 14, 177 78 Ταύρος Τηλ.: 210 3418051 e-mail: archivespiop@piraeusbank.gr

Το Ιστορικό Αρχείο του Πολιτιστικού Ιδρύματος Ομίλου Πειραιώς έχει ενσωματώσει και διατηρεί τα ιστορικά αρχεία τραπεζών τις οποίες απορρόφησε ο Όμιλος Πειραιώς, καθώς και αρχεία σημαντικών οργανισμών και εταιρειών που συνδέθηκαν μαζί τους. Με τον τρόπο αυτό, συμβάλλει στην τεκμηρίωση και μελέτη της ελληνικής οικονομικής ιστορίας του 20ού αιώνα, αγροτικής, βιομηχανικής και τραπεζικής.

Βασικοί θεσμοί και δομές της ελληνικής οικονομίας, η αγροτική και βιομηχανική πολιτική της χώρας επί δεκαετίες, σημαντικές πτυχές του τραπεζικού συστήματος, η αποκατάσταση των προσφύγων της Μικρασιατικής Καταστροφής, το αγροτικό συνεταιριστικό κίνημα, η ξένη βοήθεια που δέχτηκε μεταπολεμικά η χώρα και η διαχείρισή της, είναι μερικά από τα ερευνητικά ζητούμενα που μπορούν να ικανοποιηθούν με την αναδίφηση του Ιστορικού Αρχείου του Ομίλου Πειραιώς.

Στο Ιστορικό Αρχείο ΠΙΟΠ θα βρείτε πολυάριθμες συλλογές, μεταξύ των οποίων:

  • ιστορικά αρχεία τραπεζών του Ομίλου Πειραιώς (Τράπεζα Πειραιώς, Τράπεζα Χίου, ΕΤΒΑ, Αγροτική Τράπεζα) και αρχεία Οργανισμών που συνδέθηκαν οργανικά με την ιστορική διαδρομή των τραπεζών αυτών
  • αρχεία εταιρειών που ιδρύθηκαν από τράπεζες του Ομίλου ή περιήλθαν σε αυτές
  • αρχεία βιομηχανικών επιχειρήσεων
  • προσωπικά αρχεία
  • αρχεία συλλογικών σωμάτων.