Το θέατρο έχει 2 Παραστάσεις

Ειλισσός

Διεύθυνση: Αγλαονίκης 3 και Βουλιαγμένης Τηλ.:210 921 4248