Το θέατρο έχει 1 Παράσταση

Οικόπεδο Κρέη

Οδηγίες: Πριν την νοτιότερη καμάρα του παλιού υδραγωγείου, είκοσι μέτρα δεξιά, στο ιστορικό κέντρο Καβάλας.

Ένας νεοσύστατος χώρος πολιτιστικών δραστηριοτήτων, σε συνεργασία με την Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων.