Το θέατρο έχει 4 Παραστάσεις

Εθνικό θέατρο - Κτήριο Τσίλλερ

Διεύθυνση: Αγίου Κωνσταντίνου 22-24 Τ.Κ. 10437, Αθήνα Τηλ.: 210 5288100