Το θέατρο έχει 3 Παραστάσεις

Μπρόντγουαιη

Διεύθυνση: Αγίου Μελετίου 61, Αθήνα 112 51 Τηλ.:210 8620231 email: platvas@hotmail.com