Κατηγορία: Νέα

Passion theater_YPPO

Έως 31 Μαΐου η Υποβολή προτάσεων-αιτήσεων για επιχορήγηση από το Υπουργείο Πολιτισμού & Αθλητισμού

Λήγει στις 31 Μαΐου η προθεσμία του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού σχετικά με την υποβολή προτάσεων-αιτήσεων για επιχορήγηση των επαγγελματικών θεατρικών σχημάτων του ελεύθερου θεάτρου και των ομάδων κλασικού και σύγχρονου χορού. Οι επιχορηγήσεις αφορούν την υλοποίηση των καλλιτεχνικών παραγωγών κατά την περίοδο 2017-2018.
Η πρωτοβουλία αυτή του ΥΠΠΟΑ στοχεύει στην ενίσχυση της ελληνικής θεατρικής/χορευτικής δραστηριότητας και της ελληνικής κοινότητας του θεάτρου και του χορού. Επίσης στην ενθάρρυνση των συνεργασιών μεταξύ των φορέων της Ελλάδας ή/και του εξωτερικού και στη δημιουργία θέσεων εργασίας. Και παράλληλα στη στήριξη δράσεων κοινωνικού και εκπαιδευτικού χαρακτήρα που διευρύνουν το κοινό του θεάτρου και το φέρνουν σε επαφή με έργα καλλιτεχνικής ποιότητας
Οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να υποβάλουν τις προτάσεις τους σύμφωνα με το υπόδειγμα που είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα του ΥΠΠΟΑ.
Πρόταση επιχορήγησης μπορούν να υποβάλουν οι εξής:
Α) ΘΕΑΤΡΙΚΑ ΣΧΗΜΑΤΑ που λειτουργούν με τη μορφή της αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας ή του σωματείου και έχουν συσταθεί σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας. Τα θεατρικά σχήματα θα πρέπει να έχουν παρουσιάσει τουλάχιστον δύο επαγγελματικές παραγωγές στο πρόσφατο παρελθόν. Σε περίπτωση συνεργασίας περισσότερων σχημάτων για την υλοποίηση της θεατρικής παραγωγής το αίτημα υποβάλλεται από το βασικό φορέα υλοποίησης της δράσης και προσκομίζεται συμφωνητικό συνεργασίας υπογεγραμμένο από τα συνεργαζόμενα μέρη. Κάθε θεατρικό σχήμα μπορεί να υποβάλει ΜΟΝΟ ένα αίτημα επιχορήγησης και για ΜΙΑ θεατρική παραγωγή. Σε περίπτωση συνεργασίας με φορέα του εξωτερικού το αίτημα υποβάλλεται από τον ελληνικό φορέα.
Β) ΟΜΑΔΕΣ ΚΛΑΣΙΚΟΥ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΧΟΡΟΥ που λειτουργούν με την μορφή σωματείου, συλλόγου ή αστικής εταιρείας μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και έχουν συσταθεί σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας. Οι ομάδες θα πρέπει να έχουν παρουσιάσει μία τουλάχιστον επαγγελματική παραγωγή τα τελευταία χρόνια. Σε περίπτωση συνεργασίας με άλλο φορέα το αίτημα υποβάλλεται από το βασικό φορέα υλοποίησης της δράσης βάσει συμφωνητικού που υπογράφεται από τα συνεργαζόμενα μέρη. Σε περίπτωση συνεργασίας με φορέα του εξωτερικού το αίτημα υποβάλλεται από τον ελληνικό φορέα. Κάθε ομάδα μπορεί να υποβάλει αίτημα μόνο για μία παραγωγή.
Οι αξιολογήσεις όλων των προτάσεων θα γίνουν από τις αρμόδιες Επιτροπές Θεάτρου και Χορού του ΥΠΠΟΑ αντίστοιχα, σύμφωνα με τα λεπτομερή στοιχεία αξιολόγησης και τα καλλιτεχνικά κριτήρια που αναφέρονται στις αντίστοιχες προκηρύξεις, και ακολουθώντας τους παρακάτω Γενικούς όρους.
ΓΙΑ ΤΑ ΘΕΑΤΡΙΚΑ ΣΧΗΜΑΤΑ
 • Οι επιχορηγήσεις χορηγούνται μέσα στο πλαίσιο των δυνατοτήτων του προϋπολογισμού του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού.
 • Οι παραγωγές που θα επιχορηγηθούν θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί εντός της καλλιτεχνικής περιόδου 2017-2018 (μέχρι το τέλος Ιουνίου του 2018).
 • Οι θεατρικοί φορείς υπόκεινται σε έλεγχο συνέπειας από το ΥΠΠΟΑ ως προς την τήρηση της πρότασης που έχουν καταθέσει καθώς και σε οικονομικό έλεγχο από τις αρμόδιες Κρατικές Αρχές, όπως προβλέπουν οι εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.
 • Η πρόταση επιχορήγησης πρέπει να περιλαμβάνει πλήρη και τεκμηριωμένο προϋπολογισμό.
 • Το επιχορηγούμενο σχήμα οφείλει να είναι συνεπές στις οικονομικές και ασφαλιστικές υποχρεώσεις σε τρίτους (ηθοποιούς, σκηνοθέτες, σκηνογράφους, ενδυματολόγους, μουσικούς, δραματολόγους, τεχνικούς, κλπ.). Η μη τήρηση του προγράμματος δραστηριότητας ή η αθέτηση των οικονομικών και συμβατικών υποχρεώσεων του θεατρικού σχήματος συνεπάγεται ακύρωση της επιχορήγησης.
 • Έγκαιρες και ειδικά αιτιολογημένες αλλαγές στην πρόταση βάσει της οποίας εγκρίθηκε η επιχορήγηση και εντός του εγκεκριμένου οικονομικού πλαισίου μπορούν να γίνουν δεκτές με τη σύμφωνη γνώμη της Επιτροπής.
 • Οι παραπάνω υποχρεώσεις καθορίζονται από σύμβαση μεταξύ του επιχορηγούμενου φορέα και του ΥΠΠΟΑ.
 • Οι απασχολούμενοι πρέπει να είναι ως επί το πλείστον επαγγελματίες.
 • Τα θεατρικά σχήματα που θα επιχορηγηθούν οφείλουν να αναγράφουν σε όλο το υλικό προώθησης και επικοινωνίας τους ότι επιχορηγούνται από το ΥΠΠΟΑ σύμφωνα με τις υποδείξεις της αρμόδιας υπηρεσίας του ΥΠΠΟΑ.
 • Οι επιχορηγούμενες παραγωγές οφείλουν να είναι διαθέσιμες για την πιθανή παρουσίασή τους σε εκδήλωση για την προώθησή τους στο εξωτερικό σε ημερομηνία και χώρο που θα υποδείξει το ΥΠΠΟΑ.
 • Τα θεατρικά σχήματα υποχρεούνται να προσκομίζουν πριν την καταβολή της επιχορήγησης αντίγραφα συμβάσεων των ηθοποιών και μισθωτήρια συμβόλαια (εάν προβλέπεται μίσθωση θεάτρου στην πρόταση). Η μη κατάθεσή τους συνεπάγεται την ακύρωση της επιχορήγησης.

ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΜΑΔΕΣ ΧΟΡΟΥ

 • Οι επιχορηγήσεις των ομάδων χορού γίνονται μέσα στο πλαίσιο των δυνατοτήτων του προϋπολογισμού του ΥΠΠΟΑ. Οι ομάδες θα πρέπει να δηλώσουν το ποσόν επιχορήγησης που αιτούνται ανάμεσα σε τρεις κατηγορίες: 15.000, 25.000 ή 35.000.
 • Οι παραγωγές που θα επιχορηγηθούν θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί εντός της καλλιτεχνικής περιόδου 2017-18 μέχρι το τέλος Αυγούστου του 2018.
 • Οι ομάδες χορού υπόκεινται σε έλεγχο συνέπειας από το ΥΠΠΟΑ ως προς την τήρηση της πρότασης που έχουν καταθέσει, καθώς και σε οικονομικό έλεγχο από τις αρμόδιες κρατικές αρχές.
 • Η πρόταση επιχορήγησης πρέπει να περιλαμβάνει πλήρη και τεκμηριωμένο προϋπολογισμό.
 • Η επιχορηγούμενη ομάδα οφείλει να είναι συνεπής στις οικονομικές και ασφαλιστικές υποχρεώσεις σε τρίτους (χορευτές, χορογράφους, σκηνογράφους, μουσικούς, τεχνικούς κ.λπ.). Η μη τήρηση του προγράμματος δραστηριότητας ή η αθέτηση οικονομικών και συμβατικών υποχρεώσεων συνεπάγεται αναθεώρηση, επανακαθορισμό ή και ακύρωση της επιχορήγησης.
 • Οι παραπάνω υποχρεώσεις καθορίζονται από σύμβαση μεταξύ του επιχορηγούμενου φορέα και του ΥΠΠΟΑ.
 • Οι ομάδες που θα επιχορηγηθούν οφείλουν να αναγράφουν σε όλο το υλικό προώθησης και επικοινωνίας τους ότι επιχορηγούνται από το ΥΠΠΟΑ σύμφωνα με τις υποδείξεις της αρμόδιας υπηρεσίας του ΥΠΠΟΑ.

Οι προτάσεις για επιχορήγηση θα πρέπει να υποβληθούν ηλεκτρονικά μέχρι και την Τετάρτη 31 Μαΐου 2017. Μέσα στην παραπάνω προθεσμία υποβάλλεται η αίτηση ηλεκτρονικά στην διεύθυνση tmthch@culture.gr μαζί με πλήρη ηλεκτρονικό φάκελο με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. Η αίτηση και δικαιολογητικά υποβάλλονται και εγγράφως στο Τμήμα Θεάτρου και Χορού της Διεύθυνσης Εφαρμογής Πολιτιστικής Πολιτικής (Ρεθύμνου 1, 106 82).

Η φόρμα της αίτησης είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα του ΥΠΠΟΑ. Ο έλεγχος της συνδρομής των τυπικών προϋποθέσεων συμμετοχής και της πληρότητας των δικαιολογητικών γίνεται από το Τμήμα Θεάτρου και Χορού της Διεύθυνσης Εφαρμογής Πολιτιστικής Πολιτικής. Σε περίπτωση ελλείψεων στο φάκελο ενημερώνεται ο ενδιαφερόμενος για τη συμπλήρωσή του. Εάν δεν προσκομιστούν τα απαραίτητα στοιχεία μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα, η αίτηση αποκλείεται από το επόμενο στάδιο αξιολόγησης.

Τηλέφωνο Επικοινωνίας: Αντώνης Σκλεπάρης 210 8201954.

Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Πολιτισμού & Αθλητισμού: http://www.yppo.gr/2/g22.jsp?obj_id=68954

“Duet yourself festival”

Το Θέατρο Άλφα.Ιδέα, υλοποιώντας μία όμορφη ιδέα του Κώστα Γάκη, δημιούργησε ένα φεστιβάλ για νέους ηθοποιούς, το “Duet yourself festival”, το οποίο ολοκληρώθηκε με πολύ μεγάλη επιτυχία,  ωραίες ερμηνείες και μεγάλη συμμετοχή θεατών.

Το φεστιβάλ είχε διάρκεια τριών ημερών και διαγωνίστηκαν 22 θεατρικές ομάδες.

Η κριτική επιτροπή του φεστιβάλ (Γάκης Κώστας, Βεϊζί Αριόν, Μουστάκα Αθηνά, Μπιμπής Κων/νος, Πλασκοβίτης Λευτέρης) έδωσε 3 βραβεία (το 2ο εξ ημισείας)  και 3 επαίνους.

ΒΡΑΒΕΙΑ

1.Στέλιος Γιαννακός, Θανάσης Ισιδώρου. Σάμουελ Μπέκετ – «Περιμένοντας τον Γκοντό»

 1. Ομάδα Μη Μου Up Two / Παναγιώτης Δελαβίνιας, Λίλα Μπάρμπα – «Θυμάσαι πώς γνωριστήκαμε;»
 2. Ομάδα Βus / Μενέλαος Πρόκος, Βασιλική Κίσσα. «Τhe Bench»
 3. Αθανασία Κουρκάκη, Βαλέρια Δημητριάδου – «Σταχτομπούτα»

 ΕΠΑΙΝΟΙ

 1. Διονύσης Λάνης, Ηρώ Παπακωνσταντίνου – «Χάρολντ και Μώντ»
 2. Βαλεντίνα Κάντα, Νατάσα Καλογήρου – «Τρωάδες»
 3. Μάρδη Μηλιαρά, Έυη Κολιούλη – «Νεύρωσις»

40 Χρόνια Γιορτή Βιβλίου

26 Μαΐου – 11 Ιουνίου 2017
40 χρόνια Γιορτή Βιβλίου Έκθεση βιβλίου στον πεζόδρομο της Ερμού (Πλατεία Ασωμάτων-Θησείο)
ΣΕΒΑ (Σύλλογος Εκδοτών Βιβλίου Αθήνας)

Η Γιορτή Βιβλίου επιστρέφει στο κέντρο της Αθήνας, σε έναν από τους ωραιότερους περιπάτους, ο οποίος συνδέει το ιστορικό κέντρο με το Γκάζι και τα Πετράλωνα. Ο πεζόδρομος της Ερμού φιλοξενεί από τις 26 Μαΐου έως και τις 11 Ιουνίου μια ξεχωριστή γιορτή: τη Γιορτή του Βιβλίου.

Ο ΣΕΒΑ έπειτα από επίμονες προσπάθειες, θα γιορτάσει φέτος τα 40 χρόνια Γιορτής Βιβλίου στον πεζόδρομο της Ερμού (με αφετηρία την Πλατεία Ασωμάτων) με σκοπό να δημιουργήσει έναν χώρο ανταλλαγής ιδεών στο κέντρο της Αθήνας μέσα από αυτό το σημαντικό πολιτιστικό γεγονός.

Η φετινή Γιορτή Βιβλίου συμπίπτει με τα 100 χρόνια από την επανάσταση του 1917 στη Ρωσία και τα 50 χρόνια από το πραξικόπημα της 21ης Απριλίου, συμβάντα που επηρέασαν ανάμεσα στα άλλα και την πολιτιστική ζωή στη χώρα μας. Στο πλαίσιο αυτό, θα πραγματοποιηθούν εκδηλώσεις και δράσεις για μικρούς και μεγάλους.

ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ: Δευτέρα-Παρασκευή: 18.00-22.00 Σάββατο: 10.00-14.30 και 18.30-11.00 Κυριακή: 10.00-14.30 και 18.30-10.30

Υπό την Αιγίδα του ΥΠΠΟΑ

Passion theater_Ergo Fest

Πρόσκληση συμμετοχής στο ERGO FESTIVAL 17

Οι ημερομηνίες του φεστιβάλ θα είναι 14-18 Ιουνίου και οι παραστάσεις θα ξεκινούν από το απόγευμα και θα τελειώνουν το βράδυ.

Για δεύτερη φορά ο τεχνοχώρος ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΝ διοργανώνει φεστιβάλ θεάτρου. Ο στόχος του φεστιβάλ “ERGO FESTIVAL” είναι η ανάδειξη νέων ηθοποιών/θεατρικών σχημάτων. Το φεστιβάλ έχει διαγωνιστικό χαρακτήρα ενώ οι συμμετέχοντες θα βαθμολογούνται από επιτροπή καλλιτεχνών, συντάκτες καλλιτεχνικών και το κοινό.

Θα επιλεγούν και θα συμμετέχουν τελικά έως 12 Θεατρικές παράστασεις. Όλα τα ρεπερτόρια είναι δεκτά εφόσον ο χώρος μπορεί να τα στηρίξει τεχνικά. Οι τρεις πρώτες ομάδες κερδίζουν από ένα βραβείο* και στη συνέχεια απονέμονται αναλόγως βαθμολογιών, βραβεία συγγραφής, σκηνοθεσίας, ερμηνειών, σκηνογραφίας/ενδυματολογίας, μουσικής επιμέλειας/ σύνθεσης, αφίσας & προγράμματος.

Βραβείο συντακτών για την καλύτερη παράσταση, θεατρικό κείμενο και καλύτερου ανδρικού και γυναικείου.

*Οι τρεις πρώτες ομάδες για τη σεζόν 2017 – 2018 θα έχουν την ευκαιρία για κάποιον αριθμό παραστάσεων να παρουσίαζουν στην καλλιτεχνική στέγη του εργοταξίου την παράσταση που πήρε βραβείο στο φεστιβάλ, σε συμπαραγωγή με την εταιρεία του χώρου.

Η Θεατρική σκηνή του εργοταξίου για τις ανάγκες του φεστιβάλ δίνει σε όλα τα Θεατρικά σχήματα που θα επιλεγούν να συμμετέχουν στο φεστιβάλ 2 πρόβες στο χώρο.

Ο νέος αυτός χώρος έχει σκηνή 25 τετραγωνικά ενώ φιλοξενεί έως και 50 θεατές. Η αίθουσα έχει προδιαγραφές Black Box ενός όλος ο χώρος είναι σαν εργοτάξιο. Βρίσκεται στο Άγιο Δημήτριο δίπλα ακριβώς στο μετρό της Δάφνης και στην αφετηρία πάρα πολλών αστικών λεωφορείων. Επίσης διαθέτει κι ένα μικρό δικό του χώρο στάθμευσης. Για οποιαδήποτε άλλη διευκρύνιση και πληροφορία καλέστε στείλτε email στο ergotaxion@gmail.com.

ΑΝΕΒΑΣΤΕ ΤΟ ERGO ΣΑΣ! ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – έως 28-5 (τη συμπληρώνετε και την αποστέλλετε στο ergotaxion@gmail.com)

ERGO FESTIVAL 17

Όνομα ομάδας:

Τίτλος έργου:

Συγγραφέας:

Σκηνοθέτης:

Αριθμός ηθοποιών:

Ηθοποιοί:

Άλλοι συντελεστές (με τις ειδικότητές τους):

Πόσες φορές και που έχει παιχτεί από εσάς;

Έχετε δικό σας τεχνικό για την παράστασή σας;

Έχετε άδεια για το ανέβασμα του συγκεκριμένου έργου;

Υπεύθυνος ομάδας:

Τηλέφωνο υπευθύνου:

Περίληψη του έργου: Μέχρι 150 λέξεις.

Και μία μέχρι 20 λέξεις.

Μαζί με την αίτηση θα πρέπει να επισυνάψετε φωτογραφία, trailer (εφόσον υπάρχει).

Σεμινάριο υποκριτικής με τον Δημήτρη Μυλωνά

Στο σεμινάριο θα επιδιώξουμε να ανιχνεύσουμε τις αρχές της υποκριτικής έτσι όπως διαμορφώθηκαν από τον Μιχαήλ Τσέχωφ. Εργαλεία αυτής της μεθόδου όπως ο οργανωμένος αυτοσχεδιασμός, ο εσωτερικός μονόλογος, το όνειρο του ήρωα, η σπουδή πάνω σε πίνακες, ποιήματα, μουσικές που συνδέονται με το χτίσιμο ενός ρόλου αλλά και οι έννοιες συμβάν, εμπόδιο, θέμα κλπ, θα γίνουν αντικείμενο έμπρακτης μελέτης κι εμπέδωσης. Με τη γνωριμία αλλά και τη χρήση των παραπάνω εργαλείων, στόχος είναι ο ηθοποιός να μην αντιμετωπίζει την τέχνη του ως αποτέλεσμα μιας αφηρημένης έμπνευσης αλλά να την οργανώνει πάνω σε στέρεες και συγκεκριμένες βάσεις οι οποίες μπορούν να εφαρμοστούν σε ποικίλα καλλιτεχνικά είδη.

Σημείο εκκίνησης για τα παραπάνω θα σταθεί το Όνειρο καλοκαιρινής νύκτας του Ουίλιαμ Σαίξπηρ, ένα έργο παραμυθένιο όσο και σκοτεινό, που προσφέρει ανεξάντλητες δυνατότητες για παιχνίδι (με την έννοια του «παίζω») και δημιουργία.

Το σεμινάριο απευθύνεται σε σπουδαστές δραματικών σχολών και επαγγελματίες ηθοποιούς. Η επιλογή θα γίνει μετά από αποστολή βιογραφικού.

Ο Δημήτρης Μυλωνάς γεννήθηκε στην Αθήνα. Αριστούχος απόφοιτος της Ανωτέρας Σχολής Δραματικής Τέχνης του Θεάτρου «Τζένη Καρέζη» (1999) και του Finance and Accounting του Deree College (1995). Ως ηθοποιός συνεργάστηκε με πολλούς σκηνοθέτες όπως Σπύρος Ευαγγελάτος, Δημήτρης Λιγνάδης, Σωτήρης Χατζάκης, Λίλλυ Μελεμέ, Κώστας Τσιάνος, Στάθης Λιβαθινός, Ρούλα Πατεράκη κ.α. ενώ για 7 χρόνια συμμετείχε στο δυναμικό της Πειραματικής Σκηνής του Εθνικού Θεάτρου υπό την καλλιτεχνική διεύθυνση του Στάθη Λιβαθινού. Έχει παρακολουθήσει σεμινάρια με τους Ανατόλι Βασίλιεφ, Ιρίνα Πρόμπτοβα, Αντρέι Στσούκιν, Νικολάι Κάρποφ, Λυδία Κονιόρδου κ.α. Έχει πάρει μέρος σε τηλεοπτικές σειρές και ταινίες κι έχει δώσει τη φωνή του σε πολλές μεταγλωττίσεις. Από το 2013 αρχίζει η ενασχόληση του και με τη σκηνοθεσία. Έχει σκηνοθετήσει τις παραστάσεις Γράμματα αγάπης στον Στάλιν, Ο Ρόζενκραντζ και ο Γκίλντενστερν είναι νεκροί, Δεν έχω τίποτα, Καγκουρώ, Τσέχωφ, Διασκεδάζοντας με τον κύριο Σλόουν, Το ψωμί της Νινευί, Τρεις αδελφές. Είναι ιδρυτικό μέλος της Εταιρείας Θεάτρου «Εν Δράσει».

Ημέρα και ώρα: Δευτέρα και Τρίτη 12.00-17.00
Περίοδος σεμιναρίου: 12 Ιουνίου-4 Ιουλίου
Κόστος: 200€
Θέατρο TempusVerum –Eν Αθήναις, Ιάκχου 19, Γκάζι
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 6943069281

Αιτήσεις με βιογραφικό σημείωμα στο: seminariomylonas@gmail.com
Καταληκτική ημερομηνία αιτήσεων: 4 Ιουνίου

«Μουχαμπέτ» στο Ιδιόμελο

Την Παρασκευή 26/5/17 έρχονται  στο Ιδιόμελο δυο ιδιαίτερες μουσικές προσωπικότητες: ο Τζιχάν Τούρκογλου  και  ο Περικλής Παπαπετρόπουλος. Μαζί θα παρουσιάσουν με το τραγούδισμα και το σάζι τους,  το «Μουχαμπέτ».

Μουχαμπέτ είναι μία έντονη ατμόσφαιρα ολοκλήρωσης, μια διαδικασία ένωσης που αποπνέετε σε τόπους όπως η Τουρκία και η Ελλάδα, όπου η προφορική παράδοση και γνώση αναπτύχθηκαν στο παρελθόν και εξακολουθούν να διατηρούνται ζωντανές μέχρι σήμερα. Κατά τη διάρκεια του Μουχαμπέτ γεννιέται πολιτισμός, ήθη και έθιμα μεταβιβάζονται από άνθρωπο σε άνθρωπο και με την πάροδο του χρόνου γίνονται πιο πλούσια. Οι άνθρωποι που λαμβάνουν μέρος σε αυτή τη διαδικασία, βιώνουν εμπειρίες διανοητικής και πνευματικές σημασίας.

Καθ ‘όλη την ιστορία φιλόσοφοι και πνευματικοί από πληθώρα παραδόσεων πίστευαν πως οι ήχοι και οι λέξεις έκρυβαν μέσα τους ένα θεϊκό βάθος, ένα ισχυρό και βαθύ νόημα. Αυτό θα μπορούσε να εξηγήσει τον λόγο για τον οποίο τα κυρίαρχα παραδείγματα Μουχαμπέτ βρίσκονται στη μουσική. Κατά τη διάρκεια εκτύλιξης ενός μελωδικού, μουσικού Μουχαμπέτ οι άνθρωποι παρόντες γίνονται ένα με τις ηχητικές δονήσεις και τα λόγια των στίχων. Τα τραγούδια που εκτελούνται έχουν θεολογικό, φιλοσοφικό, και κοινωνιολογικό χαρακτήρα και κατά κύριο λόγο συνοδεύονται από ένα παραδοσιακό όργανο όπως το σάζι (ή αλλιώς ταμπουράς) το οποίο έχει βαθιές ρίζες και στις δύο κουλτούρες.

Η πολιτιστική, κοινωνιολογική και πολιτική κοινή γνώση των κατοίκων της Ελλάδας και της Τουρκίας, μαζί με τις διαφορές τους, διαμορφώνουν ένα εξαιρετικά μοναδικό παράδειγμα της παράδοσης Μουχαμπέτ.

Δυστυχώς οι γοργοί ρυθμοί ζωής, η μαζική παραγωγή και η υπερκαταναλωτική διάθεση που μαστίζει το σήμερα, έχουν συμβάλλει στην φθορά του πνευματικού κόσμου των ανθρώπων. Έτσι, η παράδοση του Μουχαμπέτ έχει υποστεί μια παρατεταμένη περίοδο παραμέλησης από τους περισσότερους … έως τώρα.

Αυτή τη στιγμή δύο καλλιτέχνες, ο Τζιχάν Τούρκογλου από την Τουρκία και ο Περικλής Παπαπετρόπουλος από την Ελλάδα, συνδυάζοντας στοιχεία των χαρακτήρων τους με τις πολιτιστικές και ακαδημαϊκές αξίες τους, δημιουργούν ένα προσωπικό Μουχαμπέτ. Μια πρόσκληση από καρδιάς έχει σταλεί προς όλους εκείνους που επιθυμούν να γίνουν μέρος αυτής της εμπειρίας.

Το ρεπερτόριο του Μουχαμπέτ, το οποίο εκτυλίσσεται σε δύο γλώσσες,  προέρχεται από διάφορες γωνιές της Τουρκίας και της Ελλάδας, αφυπνίζοντας την κοινή γνώση των δύο πολιτισμών ενώ συγχρόνως παρουσιάζονται οι διαφορές τους.

Το έργο Μουχαμπέτ αποκτά ακόμα βαθύτερο νόημα μιας και είναι η πρώτη φορά που οι δύο χώρες συναντώνται κατά αυτόν τον μοναδικό και ιδιαίτερο τρόπο.

Χώρος Τέχνης Ιδιόμελο: Ελευθερίου Βενιζέλου 17 & Βασιλέως Κωνσταντίνου, (κοντά στον ΗΣΑΠ)

Είσοδος: 10 €, με ένα ποτήρι κρασί
Έναρξη: 9.30μμ
πληροφορίες – κρατήσεις: 210 6817042, 210 8050869
www.idiomelon.gr

https://www.youtube.com/watch?v=C4bTYxOutPI

Το Φεστιβάλ Αθηνών και Επιδαύρου αγαπάει το διεθνές θέατρο!

Το Φεστιβάλ Αθηνών και Επιδαύρου αγαπά το θέατρο και φιλοξενεί στο πρόγραμμά του 8 διεθνείς παραγωγές και ένα μεγάλο αφιέρωμα στην περίφημη γερμανική Φόλκσμπύνε. Το κοινό μπορεί να απολαύσει διεθνείς σκηνοθέτες και θεατρικές ομάδες που παρουσιάζουν  παλαιότερες, αλλά και καινούριες παραγωγές τους. Για δυο μήνες, οι θεατές του Φεστιβάλ Αθηνών και Επιδαύρου, έχουν την ευκαιρία να έρθουν σε επαφή με τη σύγχρονη ευρωπαϊκή θεατρική σκηνή.

Η Πειραιώς 260 ανοίγει με μία από τις σημαντικότερες θεατρικές ομάδες της Αγγλίας. Οι Forced Entertainment παρουσιάζουν τα άπαντα του Σαίξπηρ, με έναν πρωτότυπο τρόπο που ξαφνιάζει ευχάριστα. Όλα διαδραματίζονται πάνω σε ένα τραπέζι κουζίνας, με πρωταγωνιστές απλά οικιακά αντικείμενα! Όλος ο Σαίξπηρ σε ένα τραπέζι, από 1 έως 9 Ιουνίου, με τέσσερα έργα κάθε μέρα (ένα ανά μία ώρα), στον νέο Χώρο Β της Πειραιώς 260.

Η ανερχόμενη Πολωνή σκηνοθέτης Μάρτα Γκουρνίτσκα, γνωστή για την έρευνά της πάνω στην έννοια του χορού της αρχαίας τραγωδίας και τη σύνδεσή του με σύγχρονες κοινωνικές και εθνικές ομάδες, έρχεται στο Η της Πειραιώς 260, στις 1 και 2 Ιουνίου. Με τον Ύμνο στον έρωτα σχολιάζει με μοναδικό τρόπο την έκπτωση των ανθρωπιστικών αξιών στη χώρα της και κατ’ επέκταση σε όλη την Ευρώπη.

Μια ιδιαίτερη παράσταση θεάτρου-ντοκουμέντο έρχεται από το Ιράν. Η Αφσανέχ Μαχιάν με την ομάδα Shieveh Theatre Company παρουσιάζουν τη συγκλονιστική ιστορία του ροκ συγκροτήματος Yellow Dogs από την Τεχεράνη. Το 2013, σε μία κρίση, ένα από τα μέλη του συγκροτήματος δολοφόνησε τρία τα υπόλοιπα μέλη, αφήνοντας έναν μοναδικό επιζώντα. From basement to roof, στον χώρο Δ της Πειραιώς 260, στις 8 και 9 Ιουνίου.

Μία ακόμα παράσταση θεάτρου-ντοκουμέντο, από τον Ελβετό σκηνοθέτη Μίλο Ράου, που παρουσιάζει φέτος το τρίτο μέρος της Ευρωπαϊκής Τριλογίας του, εκφράζοντας τον προβληματισμό του για τη μορφή που θα έχει η νέα Ευρώπη. Ηθοποιοί από την Ελλάδα, τη Συρία και τη Ρουμανία (Ramo Ali, Ακύλλας Καραζήσης, Rami Khalaf, Μάγια Μόργκενστερν), αφηγούνται τα βιώματά τους ως μετανάστες, στην παράσταση Αυτοκρατορία, στις 15 και 16 Ιουνίου, στο Η της Πειραιώς 260.

Ο νεαρός Γάλλος σκηνοθέτης Ζυλιέν Γκοσλέν, που άφησε τις καλύτερες εντυπώσεις στο περσινό Φεστιβάλ με το 2666, παρουσιάζει φέτος την παράσταση που τον καθιέρωσε στο ευρωπαϊκό θέατρο: Τα στοιχειώδη σωματίδια, παράσταση βασισμένη στο ομώνυμο βιβλίο του Μισέλ Ουελμπέκ, μιλούν για την παρακμή των δυτικών κοινωνιών, με δέκα ηθοποιούς επί σκηνής και ζωντανή μουσική. Στον χώρο Δ της Πειραιώς 260, στις 29 και 30 Ιουνίου.

Ο αγαπημένος του ελληνικού κοινού, ο Ιταλός Ρομέο Καστελλούτσι, παρουσιάζει τη νέα του παραγωγή, στη Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών του Ιδρύματος Ωνάση, από τις 30 Ιουνίου ως τις 2 Ιουλίου. Στη Δημοκρατία στην Αμερική εμπνέεται από το ομώνυμο έργο του Αλεξίς ντε Τοκβίλ, για να μας μεταφέρει στον κόσμο των πουριτανών και των ιθαγενών της Αμερικής και να μιλήσει για ζητήματα όπως η γλώσσα της επικοινωνίας, η θρησκεία και η έννοια της κοινότητας.

Μία μεγάλη συνεργασία έρχεται στο Φεστιβάλ Αθηνών. Ο Ρόμπερτ Ουίλσον σκηνοθετεί και πάλι τον Μιχαήλ Μπαρίσνικοφ, σε ένα ξεχωριστό θεατρικό σόλο. Τα ημερολόγια του θρυλικού χορευτή Βάσλαβ Νιζίνσκι αποτελούν τη βάση για το Γράμμα σ’ έναν άντρα, που θα παρουσιαστεί στη Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών του Ιδρύματος Ωνάση, από τις  10 ως τις 13 Ιουλίου.

Ο Ολιβιέ Πυ, καλλιτεχνικός διευθυντής του Φεστιβάλ της Αβινιόν, παρουσιάζει στο Μικρό Θέατρο της Αρχαίας Επιδαύρου μία παράσταση που ξεχώρισε στο γαλλικό φεστιβάλ. Προσεγγίζοντας δύο αμιγώς πολιτικά έργα του Αισχύλου, σκηνοθετεί τον Προμηθέα Δεσμώτη και τις Ικέτιδες σε μία κοινή παράσταση, στις 4 και 5 Αυγούστου.

Φέτος, το Φεστιβάλ Αθηνών φιλοξενεί ένα μεγάλο αφιέρωμα στην Φόλκσμπύνε, τον θρυλικό θίασο του Βερολίνου, που σηματοδότησε τη θεατρική πρωτοπορία στη Γερμανία και την Ευρώπη. Ο θίασος έρχεται στην Αθήνα για ένα μεγάλο αφιέρωμα στην ιστορία του, που περιλαμβάνει παραστάσεις, προβολές, ομιλίες και πάρτυ! Στο πλαίσιο του αφιερώματος, που θα διαρκέσει 17-24 Ιουνίου, το κοινό μπορεί να δει τρεις θεατρικές παραστάσεις.
Ο απερχόμενος καλλιτεχνικός διευθυντής Φρανκ Κάστορφ σκηνοθετεί τον Παίκτη του Φιοντόρ Ντοστογιέφσκι, χρησιμοποιώντας την τεχνική της ζωντανής κινηματογράφησης, σε συνδυασμό με το χαρακτηριστικό σκηνοθετικό του στυλ και ένα ισχυρό καστ ηθοποιών. Στις 19 και 20 Ιουνίου, στο Δ της Πειραιώς 260.
Ο Ρενέ Πόλλες σκηνοθετεί μια ξεκαρδιστική παράσταση που θέτει επί τάπητος μείζονα φιλοσοφικά ζητήματα περί κατοικίας, με τον ευφάνταστο τίτλο: Σ’ αγαπώ, αλλά επέλεξα την αποδραματοποίση. Διαδραματίζεται στα βαγόνια του Rollende RoadShow της Φόλκσμπύνε, που θα στηθούν στον προαύλιο χώρο της Πειραιώς, στις 17 και 18 Ιουνίου.
Ο Χέρμπερτ Φριτς, ένας από τους σημαντικότερους καλλιτέχνες που ανέδειξε ποτέ η Φόλκσμπύνε, σκηνοθετεί το Μουρμουρητό, βασισμένο στη νουβέλα του Ντίτερ Ροτ. Στην ξεκαρδιστική αυτή παράσταση, οι δεκατέσσερις ηθοποιοί παίζουν, μουρμουρίζοντας μία μόνο λέξη: «Murmel Murmel».

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του Φεστιβάλ Αθηνών και Επιδαύρου: http://greekfestival.gr

Φεστιβάλ Αθηνών & Επιδαύρου: Ο πολιτισμός είναι η κοινή μας γλώσσα!

 

Ιφιγένεια εν Αυλίδι

του Ευριπίδη

Μετάφραση:Γιώργος Μπλάνας
Σκηνοθεσία: Αιμίλιος Χειλάκης – Μανώλης Δούνιας
Μουσική: Σταμάτης Κραουνάκης
Σκηνικά – Κοστούμια: Κωνσταντίνος Ζαμάνης
Φωτισμοί: Νίκος Βλασόπουλος
Κίνηση: Αγγελική Τρομπούκη
Βοηθός Σκηνοθετών:  Αλέξανδρος Βάρθης
Μουσική Διδασκαλία:  Άννα Λάκη
Βοηθός Σκηνογράφου:  Βάσια Χριστοπούλου
B Bοηθός Σκηνοθετών: Μαρία Χανδρά

Πρωταγωνιστούν:
Αιμίλιος Χειλάκης
Αθηνά Μαξίμου
Λένα Παπαληγούρα

και οι
Δήμητρα Βήττα, Ελεάνα Γεωργούλη, Σμαράγδα Κάκκινου,
Άννα Κλάδη, Άννα Λάκη, Βάσια Λακουμέντα,
Φραγκίσκη Μουστάκη, Δώρα Στυλιανέση, Μαρία Τζάνη.

Μία από τις ωραιότερες δημιουργίες το Ευριπίδη, η τραγωδία «Ιφιγένεια εν Αυλίδι» θα περιοδεύσει στην Αθήνα και σε ολόκληρη την Ελλάδα  αυτό το καλοκαίρι, σε σκηνοθεσία Αιμίλιου Χειλάκη και Μανώλη Δούνια. Με συνοδοιπόρους την -ειδικά γραμμένη για την παράσταση -πρωτότυπη μουσική του Σταμάτη Κραουνάκη, την καινούρια μετάφραση του διακεκριμένου ποιητή Γιώργου Μπλάνα και υιοθετώντας το πρότυπο των τριών υποκριτών, ο Αιμίλιος Χειλάκης γίνεται Αγαμέμνονας και Αχιλλέας, η Αθηνά Μαξίμου γίνεται Κλυταιμνήστρα και Μενέλαος και η Λένα Παπαληγούρα Ιφιγένεια και Πρεσβύτης. Μαζί τους ένας 9μελής γυναικείος χορός που με ζωντανή μουσική μας αφηγούνται την τραγική ιστορία της Ιφιγένειας και κυρίως τις συνθήκες που οδήγησαν στη θυσία της. Γιατί το πραγματικό διακύβευμα της τραγωδίας δεν είναι η άδικη σφαγή μιας αθώας κοπέλας, αλλά η διαφθορά αυτών που κατέχουν την εξουσία. Προσπαθώντας να κατακτήσουν ακόμα μεγαλύτερη δύναμη και επιρροή, θυσιάζουν τα πάντα, χωρίς όμως ποτέ να αναλαμβάνουν την ευθύνη των πράξεων τους. Για τους Έλληνες  η αρπαγή της Ωραίας Ελένης ήταν απλά ένα πρόσχημα για να εκστρατεύσουν κατά της Τροίας και να επιστρέψουν με τα λάφυρα των νικητών. Και φυσικά ούτε η «θυσία» μιας αθώας κοπέλας θα μπορούσε να σταθεί εμπόδιο στα σχέδιά τους.

Όταν ο Αγαμέμνονας σκοτώνει το ιερό ελάφι της θεάς Άρτεμις, εκείνη για να τον εκδικηθεί, προκαλεί άπνοια καθηλώνοντας έτσι τον ελληνικό στόλο στην Αυλίδα. Ο μόνος τρόπος για να εξευμενίσει ο Αγαμέμνονας την θεά και να ξεκινήσει ο ελληνικός στρατός για τον Τρωικό πόλεμο είναι να θυσιάσει την κόρη του, Ιφιγένεια. Με το φόβο του στρατού που είναι έτοιμος να εξεγερθεί, ο Αγαμέμνονας καλεί την Ιφιγένεια να έρθει στην Αυλίδα με το πρόσχημα ότι θα την παντρέψει με τον Αχιλλέα. Όταν εκείνη καταφτάνει στο στρατόπεδο μαζί με την μητέρα της Κλυταιμήστρα συνειδητοποιεί ότι τίποτα δεν πρόκειται να σταματήσει τους Έλληνες από το να εκδικηθούν για την αρπαγή της Ωραίας Ελένης και να λεηλατήσουν την Τροία – ούτε καν ο άσκοπος θάνατος ενός παιδιού που δεν έφταιξε σε τίποτα.

 

 

 

Εργαστήρι Θεατρικής Αγωγής της Δραματικής Σχολής του Ωδείου Αθηνών

Καλοκαιρινό τμήμα 2017

Η Δραματική Σχολή του Ωδείου Αθηνών συνεχίζει για τρίτη χρονιά την λειτουργία Εργαστηρίου Θεατρικής Αγωγής για παιδιά και εφήβους. Εκτός από τις σταθερές ομάδες που δουλεύουν όλο το χειμώνα, το εργαστήρι κάθε χρόνο κλείνει με ένα εντατικό πρόγραμμα πριν τις καλοκαιρινές διακοπές.

Μια εβδομάδα για κάθε ηλικιακή ομάδα ξεχωριστά, με σκοπό να περάσουμε δημιουργικά το μεσοδιάστημα ανάμεσα στο κλείσιμο των σχολείων και τα μπάνια, με τα παιδιά του δημοτικού και να δώσουμε μια δημιουργική ανάσα στους εφήβους, μετά την πίεση των εξετάσεων του σχολείου.

Πέντε συνεχόμενες ημέρες με εκπαιδευτικό δράμα, εικαστικές εφαρμογές σχεδιασμένες ειδικά για το εργαστήρι μας, παιχνίδια και πικ-νικ στον κήπο!

Φέτος, θεματική ομπρέλα για την ομάδα του δημοτικού είναι η έννοια της περιπέτειας ενώ για τους εφήβους η έννοια της αποτυχίας.

Ακολουθώντας όπως πάντα με τρόπο βιωματικό, τα χνάρια λογοτεχνικών ηρώων, ιστορικών γεγονότων αλλά και ντοκουμέντα του σήμερα, θα δημιουργήσουμε με τους μικρούς έναν χάρτη – οδηγό περιπέτειας  για να καταπολεμούμε την βαρεμάρα και θα διοργανώσουμε με τους μεγάλους  μια γιορτή για τις αποτυχίες,  που αν τις αντιμετωπίσουμε ως πηγή γνώσης μπορούν να μας οδηγήσουν στην πολυπόθητη επιτυχία..

Σταθερή συνεργάτης της σχολής, η Μαρία-Όλγα Αθηναίου, ηθοποιός ειδικευμένη στη θεατρική αγωγή, σχεδιάζει και διδάσκει στο εργαστήρι. Τις εικαστικές εφαρμογές σχεδιάζει η εικαστική παιδαγωγός Λιλιάνα Αρεταίου.

Παρακάτω θα βρείτε αναλυτικές πληροφορίες για το καλοκαιρινό μας πρόγραμμα καθώς και λίγα λόγια για τον τρόπο δουλειάς.

 Ομάδα Δημοτικού

Δευτέρα 19 Ιουνίου – Παρασκευή 23 Ιουνίου, 9:00 – 15:00

Με ποια υλικά φτιάχνεται η περιπέτεια;
Μπορεί ένα καλοκαίρι που ξεκινά με γκρίνια και βαρεμάρα τελικά να μας μείνει αξέχαστο;
Είναι δυνατό μια αποτυχία του παρελθόντος να γίνει επιτυχία στο παρόν;
Πόσο πολύτιμο είναι το προσωπικό στοιχείο που φέρνει το κάθε άτομο στην ομάδα;
Υπάρχει θησαυρός αρκεί να το πιστέψουμε και εδώ κερδίζουν τα παιδιά!
Πάντα εκείνα θα βρίσκουν το θησαυρό! Ευτυχώς!
(Με αφορμή το μυθιστόρημα ”Ο θησαυρός της Βαγίας” της Ζώρζ Σαρρή)

Το ημερήσιο πρόγραμμα θα περιλαμβάνει δουλειά μέσα στην αίθουσα, πικ-νικ και παιχνίδια στον κήπο.

Ομάδα Εφήβων

Δευτέρα 10 Ιουλίου – Παρασκευή 14 Ιουλίου, 14:00 – 17:00

Ποιητές και επιστήμονες, μύθοι και ιστορικά γεγονότα, φιλόσοφοι και παροιμίες λαών, μιλούν και λένε ότι η αποτυχία είναι ο μόνος δρόμος για την πολυπόθητη επιτυχία.
Γιατί όμως τη φοβόμαστε τόσο;
Ποιο φράγμα δεν μπορούν να σπάσουν ο Ελύτης, ο Αινστάιν, ο Αισχύλος, ο Μπέκετ, ο Οβίδιος, μια κινέζικη παροιμία, μια σοφή
κουβέντα κάποιας γιαγιάς από την Κρήτη…
Τι είναι αυτό που μας κάνει να κρύβουμε τις αποτυχίες μας και να θέλουμε να ξεχαστούν όσο πιο γρήγορα γίνεται;
Κανείς δεν οργανώνει την αποτυχία του. Η αποτυχία είναι απλά κάτι που μπορεί να προκύψει μετά την προσπάθεια.
Ίσως κάτω από το πρώτο στρώμα της απογοήτευσης και της ντροπής να υπάρχει μια εμπειρία βαθιάς γνώσης, ένας οδηγός για το επόμενο βήμα.
Η ιστορία αποδεικνύει ότι πίσω από την πρόοδο και τη γνώση συχνά κρύβονται άνθρωποι που τόλμησαν αποδεσμευμένοι από το φόβο της αποτυχίας.
Πως αλλιώς να κυνηγήσει κανείς τα όνειρά του; Πως αλλιώς θα κάνουμε νέες ανακαλύψεις; Πως αλλιώς να γίνει ο κόσμος μας καλύτερος;

(Με αφορμή τη δράση day for failure, που ξεκίνησε από τη Φινλανδία το 2010, ιστορικά γεγονότα, πρόσωπα από την επιστήμη, τον αθλητισμό και τις τέχνες, λογοτεχνικούς ήρωες, ιστορίες καθημερινών ανθρώπων του σήμερα)

Γενικές Πληροφορίες

 Το εργαστήρι για την κάθε ηλικιακή ομάδα θα έχει μέγιστο αριθμό συμμετοχής τα 15 και ελάχιστο τα 8 παιδιά.
Εγγραφές θα πραγματοποιούνται έως και δέκα ημέρες πριν την έναρξη κάθε εργαστηρίου, με την καταβολή των διδάκτρων.
Το κόστος συμμετοχής είναι 120 ευρώ, στα οποία συμπεριλαμβάνονται τα πικ-νικ για την ομάδα του Δημοτικού, το γεύμα της τελευταίας συνάντησης για την ομάδα Εφήβων καθώς και υλικά που θα χρησιμοποιηθούν κατά τη διάρκεια των εργαστηρίων.

Εγγραφές: Δευτέρα-Παρασκευή 11:00-19:00, 210 7223464

Λίγα λόγια για τον τρόπο δουλειάς στο Εργαστήρι

 Ο γενικός όρος Θεατρική Αγωγή περιλαμβάνει εκπαιδευτικό δράμα, παιχνίδια, ασκήσεις σωματικού θεάτρου και πολλά άλλα επί μέρους εργαλεία.

Πρόκειται για μια ενεργητική εκπαιδευτική διαδικασία όπου, με αφορμή μια ιστορία και με τη βοήθεια του θεάτρου, οι μαθητές ενθαρρύνονται να διερευνήσουν με βιωματικό τρόπο κοινωνικά ζητήματα, ανθρώπινες σχέσεις, ποικίλες καταστάσεις της ζωής.

Η ιστορία/αφορμή θα μπορούσε να είναι ένα παραμύθι, ένα ποίημα, ένα μυθιστόρημα, μία ταινία, ένα τραγούδι, ένας πίνακας ζωγραφικής, ένα θεατρικό έργο, ένα ιστορικό γεγονός κ.ά.

”Μπαίνοντας” στην ιστορία κάποιου άλλου, απαλλαγμένοι από την εμπλοκή που έχουμε με τη δική μας προσωπική ιστορία, βρισκόμαστε σε έναν προστατευμένο χώρο έρευνας της φύσης του ανθρώπου. Εκεί ο χρόνος μας ανήκει, μπορούμε να σταματήσουμε οποιαδήποτε στιγμή και μέσα από στοχευμένες δράσεις να επεξεργαστούμε τα δεδομένα, να θέσουμε ερωτήματα και να προσπαθήσουμε να βρούμε απαντήσεις. Απαντήσεις προσωπικές και συλλογικές.

Παράλληλα, επιτυγχάνονται παράπλευροι στόχοι: η ομαδικότητα και η συνεργασία, η συγκέντρωση, η ανάπτυξη των εκφραστικών μέσων, η απελευθέρωση και επικοινωνία του συναισθηματικού κόσμου, καθώς και η εξάσκηση της δημιουργικής φαντασίας, που ανοίγει χώρο πέραν της τρέχουσας καθημερινότητας και οδηγεί σε άπειρες δυνατότητες.

Με αυτή την έννοια, η Θεατρική Αγωγή είναι ένα πολύτιμο εργαλείο σε αυτό που ονομάζουμε δημιουργική εκπαίδευση. Μία εκπαίδευση με επίκεντρο τον άνθρωπο στο σύνολό του.

Σε αυτήν την διαδικασία δεν υπάρχει σωστό και λάθος. Χρησιμοποιούμε το θέατρο ως όχημα, ώστε να βοηθήσουμε τα παιδιά να ανακαλύψουν τον εαυτό τους και να κατανοήσουν τον κόσμο γύρω τους. Να μπορέσουν να βρουν τη δική τους θέση και να σταθούν γερά στα πόδια τους στο ταξίδι της ζωής.

Σχεδιασμός εργαστηρίου /Διδασκαλία : Μαρία Όλγα Αθηναίου

Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1978. Απόφοιτη της Ανώτερης Σχολής Δραματικής Τέχνης του Θεατρικού Οργανισμού Μορφές (ΘΕΑΤΡΟ ΕΜΠΡΟΣ). Έκανε μετεκπαίδευση στο Βερολίνο στην μέθοδο εργασίας του Ρώσσου σκηνοθέτη Jurij Alschitz (AKT-ZENT, International Τheater Center Research Center of the Τheater Education and Training Committee of the I.T.I./UNESCO), με τον οποίο και εργάστηκε ως ηθοποιός.

Μαθήτευσε στην Ουαλία πλάι στον Phillip Zarrilli πάνω στην ψυχοσωματική

λειτουργία του ηθοποιού μέσω Ασιατικών πολεμικών τεχνών. Εκπαιδεύτηκε στην αγωγή της φωνής από τη Μ. Γιεμεντζάκη και την Ά. Μπρούσκου. Ειδικεύτηκε στο εκπαιδευτικό δράμα μετά από διετές πρόγραμμα σεμιναρίων στο Εργαστήρι Θεάτρου Πόρτα – Ξένια Καλογεροπούλου.

Ενδεικτικές συνεργασίες της ως ηθοποιός είναι : ”Αναπαράσταση” και ”Topophilia” site specific performance σε σκην. Α.Τζάκου, ομάδα Geopoetics (Πειραματική Εθνικού θεάτρου, Μουσείο Μπενάκη) – ”Βάκχες” Ευρυπίδη σε σκην. Α.Μπρούσκου (Φεστιβάλ Αθηνών και Επιδαύρου) -”Μεταμόρφωση” Φ.Κάφκα και ”Δίκαιοι” Α.Καμύ σε σκην. Σ.Στρούμπου (Άττις-νέος χώρος, Χώρος Ιστορικής Μνήμης – Κοραή) κ.ά.

Συνεχίζει τις σπουδές της στην ψυχολογία, Process Oriented Psychology, μια διεπιστημονική προσέγγιση της ανθρώπινης εμπειρίας με σκοπό την θεραπεία και ρίζες στην αναλυτική ψυχοθεραπεία του C.Jung, στην κβαντική φυσική και τον Ταοϊσμό. Κεντρικός άξονας των σπουδών της είναι η εκπόνηση έρευνας που αφορά τη σχέση της θεραπευτικής αυτής προσέγγισης με την εκπαιδευτική διαδικασία του ηθοποιού, την εφαρμογή θεατρικών τεχνικών σε θεραπευτικές διαδικασίες περιθωριοποιημένων κοινωνικών ομάδων καθώς και την καλλιτεχνική δημιουργία με προσανατολισμό στην επανορθωτική εμπειρία του ανθρώπινου τραύματος.

Διεύθυνση Δραματικής Σχολής Ωδείου Αθηνών

Ρηγίλλης & Βασ.Γεωργίου Β΄ 17-19, 106 75 Αθήνα (Στάση Μετρό: “Ευαγγελισμός”)
www.athensconservatoire.gr

Σύνδεσμοι Δραματικής Σχολής Ωδείου Αθηνών
Facebook: http://bit.ly/FacebookDramaSchool
Instagram: https://www.instagram.com/athensconservatoire

 

In and Out

24 νέοι, 2 χώρες, 1 παράσταση

μια συνεργασία των Fabrica Athens- Mostar Friedensprojekt e.V.

  Η Fabrica Athens Theater Group υποδέχεται 12 νέους που έρχονται από το Βερολίνο για να ολοκληρώσουμε τις πρόβες που ξεκινήσαμε όλοι μαζί τον Απρίλιο, κατά τη διάρκεια του ταξιδιού μας στη Γερμανία.

Το πρόγραμμα “In and Out” είναι ένα ελληνογερμανικό πρόγραμμα ανταλλαγής νέων που συνδιαμορφώνεται από το «Εργαστήρι για την Ειρήνη Μόσταρ» στην πόλη Πότσνταμ, κοντά στο Βερολίνο σε συνεργασία με την ομάδα Fabrica Athens Theater Group. Τη χρηματοδότηση των ανταλλαγών αναλαμβάνει το γερμανικό υπουργείο Οικογένειας και Νεολαίας.

Στόχος του προγράμματος είναι να δώσει την ευκαιρία σε νέους από το Βερολίνο που έχουν ξένη καταγωγή να έρθουν σε επαφή με νέους από την Αθήνα και να οδηγηθούν σε μια ομαδική δημιουργική διαδικασία με κεντρικό άξονα το θέατρο.

Απαραίτητη κράτηση θέσης.

Πληροφορίες:
Trainers: Φάνης Κατέχος, Βίκυ Κυριακουλάκου
Παρασκευή 19 Μαϊου στις 19:00
Τεχνοχώρος Φάμπρικα, Μεγ. Αλεξάνδρου 125 & Ευρυμέδοντος, Κεραμεικός
Είσοδος- έξοδος ελεύθερη
Κρατήσεις: 6951803989

Facebook event: https://www.facebook.com/events/311676902600737/